Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Korrektur av transkriberte kirkebøker (AMF)

Oktober 2020 publiserte vi de transkriberte kirkebøkene som AMF har bidratt med til Digitalarkivet.

Det er et ønske fra våre gjester og Digitalarkivet at transkriberingene fra AMF gjennomgår en korrektur. Vi starter derfor opp en korrekturdugnad for dette materialet.

Før man kan startet med korrektur, må man få kirkeboken og liste reservert for korrekturlesing. Reservering gjøres ved å sende en epost til digitalarkivet@arkivverket.no

Følgende informasjon må tas med i henvendelse:

  • Navn på kirkebok (mini, klokker og nr på kirkeboken)
  • Tidsperiode kirkeboken dekker
  • Om man skal korrekturlese døpte, vigde eller døde

Det er ikke mulig å få tilsendt flere kirkebøker eller lister samtidig. Når man er ferdig med en korrektur og sendt denne inn, vil man kunne få resevert seg ny kirkebok/liste.

Tidsperiode og geografi

Kirkebøker fra hele landet.

Tidsperiode:

  • døpte 1815-1920
  • viede 1815-1938
  • døde og begravde 1815-1927

Registreringsinstruks

For registreringsinstruks og veiledning ser vårt forum på Digitalarkivet.

Kan jeg gjøre registreringen i Augustus?

Excelfilen lar seg ikke lastes inn i Augustus, og dermed kan man ikke bruke Augustus til korrekturen. Dersom man velger å transkribere kirkeboken på nytt i Augustus, vil dette resultere i at filen fra AMF ikke er korrekturlest. AMF filen vil fortsatt bli liggende ute på Digitalarkivet med de feil og mangler den har. En registrering i Augustus vil kun oppfattes som en dobbeltregistrering og bli liggende parallelt med AMF filen.

Hvordan lese gammel håndskrift?

Les mer om gotisk håndskrift