Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
Bilde av kirkebok og avskrift av denne. Foto: Tone Merete Bruvik

Malar for transkripsjon av kjelder

Transkripsjonar må vere strukturerte viss ein skal leggje dei ut i Digitalarkivet. Her finn du malar du kan bruke når du transkriberer kyrkjebøker, folketeljingar eller andre kjelder.

Kyrkjebøker

Det finst eit eige program ein kan nytte for kyrkjebøker, Augustus. Les meir om Augustus på Slekt og Data sine nettsider. Viss du ikkje ynskjer å bruke Augustus, kan du bruke ein av malane under.

Før man stareter opp registrering av kirkebøker, les om Arkivverkets avtale med de utenlandske aktørene AMF. Avtalen

Ulike listetypar

Det er laga malar i excel for dei mest brukte listene i kyrkjebøkene. Alle malar innheld fiktive eksempel på transkriberte data. Desse eksempla må du fjerne før du tek til å transkribere. Ikkje fjern kolonnelinja øvst. Du kan leggje til eller fjerne kolonnar, men helst ikkje endre på tekstane i kolonneoverskriftene.

Les meir om korleis ein transkriberer kyrkjebøker: KYRRE-standarden

Folketeljingar

Det er laga malar for nokre av folketeljingane. Alle malane innheld eksempel på transkriberte data; desse linjene må du fjerne før du tek til å transkribere. Ikkje fjern kolonnelinja øvst. Du kan leggje til eller fjerne kolonnar, men helst ikkje endre på tekstane i kolonneoverskriftene.

Folketeljinga 1920

For folketeljinga 1920 skal ein nytte ein excelmal.
*Les mer her: Folketeljinga 1920

Folketeljinga 1891 - Avsluttet prosjekt da hele folketellingen er ferdig transkribert

For folketeljinga 1891 kan ein nytte ein access-database. Les meir om transkripsjon av folketeljinga 1891: Dugnad folketeljinga 1891

Det finst også excel-malar for både byane og landdistrikta:

Folketeljinga 1875 - Avsluttet prosjekt da hele folketellingen er ferdig transkribert

Folketeljinga 1825

Andre folketeljingar

Sjå om nokre av malane for folketeljingane 1891, 1875 eller 1825 kan passe.

Les meir om korleis ein transkriberer folketeljingar: HISTFORM-standarden

Andre kjelder

Det er laga ein generell mal som kan passe for personlister i ulike kjelder. Du kan leggje til eller fjerne kolonnar, men vi vil gjerne ha med kolonnene i malen dersom kjelda inneheld slike opplysingar.

Kolonnen '"kildeid" er eit nummer Digitalarkivet brukar som unik referanse til ein kjelde. Slik finn du kjelde-ID:

Slik finn du kjelde-ID for skanna kjelder i Digitalarkivet.