Permanent ID: tf01036896002120
Herred / By:
Narvik
Prestegjeld:
-
Sogn:
-
Tellingkretsnr:
003
Tellingkretsnavn:
-
Merknader:
-

0001 Kongens gd.

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Tomt 1, kv. 48
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
5
Hustype:
Almindelig vaaningshus og apotek

0002 Kongens gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Tomt 2, kv. 48
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
12
Hjemmehørende personer:
11
Hustype:
Bankbygning med Beboelseslokale for Bankchefen

0003 Kongens - Sivert Nielsens gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 3, kv. 48
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
14
Hjemmehørende personer:
14
Hustype:
Forretningslokale

0004 Dronningen & Gjedeboe

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 4, kv. 48
Antall personlister:
6
Tilstedeværende personer:
42
Hjemmehørende personer:
42
Hustype:
Vaaningshus, Hotel (Stakvolds)

0005 Dronningens gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 5, kv. 48
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
22
Hjemmehørende personer:
20
Hustype:
Vaaningshus, forretningslokale

0006 Dronningens gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 6, kv. 48
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
13
Hjemmehørende personer:
14
Hustype:
Vaaningshus

0007 Dronningens & s. Nilsens gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 7, kv. 48
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
19
Hjemmehørende personer:
18
Hustype:
Vaaningshus

0008 Dronningens & Gjedebos gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Tomt 1, kv. 49
Antall personlister:
9
Tilstedeværende personer:
49
Hjemmehørende personer:
50
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0009 Dronningens gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 2, kv. 49
Antall personlister:
4
Tilstedeværende personer:
21
Hjemmehørende personer:
19
Hustype:
Vaaningshus

0010 Dronningens gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 3, kv. 49
Antall personlister:
4
Tilstedeværende personer:
19
Hjemmehørende personer:
19
Hustype:
Vaaningshus, Trykkeri i 1ste etage "Ofotens Tidende"

0011 Haarek & Gjedeboes gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
t. 5, kv. 49
Antall personlister:
11
Tilstedeværende personer:
59
Hjemmehørende personer:
62
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0012 Haareks & Gjedebos gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 1, kv. 50
Antall personlister:
7
Tilstedeværende personer:
36
Hjemmehørende personer:
37
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0013 Haareks gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 4, Kv. 50
Antall personlister:
5
Tilstedeværende personer:
19
Hjemmehørende personer:
22
Hustype:
Vaaningshus

0014 Haarek & Nilsens gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
1 Kv. 54
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0015 Haarek gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 2, kv. 54
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
12
Hjemmehørende personer:
14
Hustype:
Vaaningshus

0016 Haarek gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 4, kv. 54
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4
Hustype:
-

0017 Sivert Nilsen & Haarek gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T.5, kv. 53
Antall personlister:
6
Tilstedeværende personer:
30
Hjemmehørende personer:
28
Hustype:
Vaaningshus

0018 Haarek gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 6, kv. 53
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
16
Hjemmehørende personer:
16
Hustype:
Vaaningshus

0019 Haarek gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 7, kv. 53
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
12
Hustype:
Vaaningshus

0020 Sverdrup & Dron. gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 1, kv. 53
Antall personlister:
4
Tilstedeværende personer:
14
Hjemmehørende personer:
15
Hustype:
Vaaningshus

0021 Dronningens gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 4, kv. 59
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
10
Hustype:
Vaaningshus

0022 Dron. gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 3, kv. 53
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
14
Hjemmehørende personer:
14
Hustype:
Uthus, vedboder & priveter

0023 Dronn. gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 4, kv. 53
Antall personlister:
5
Tilstedeværende personer:
19
Hjemmehørende personer:
19
Hustype:
Vaaningshus

0024 Dron. & Sverdrups gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 4, kv. 52
Antall personlister:
5
Tilstedeværende personer:
16
Hjemmehørende personer:
18
Hustype:
Vaaningshus

0025 Dron. gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 5, kv. 52
Antall personlister:
13
Tilstedeværende personer:
68
Hjemmehørende personer:
69
Hustype:
Vaaningshus, forretningslokale, oprindelig Butik nu Cafèlokale (Sjaaings Cafe)

0026 Dron. & Skjønsbergs gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 7, kv. 52
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
20
Hjemmehørende personer:
18
Hustype:
Almindelig vaaningshus, delvis Butik

0027 Skjønberg gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
t. 7, kv. 52
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
9
Hustype:
Forretningslokale, bageribygningen m/ utsalg

0028 Kongens gate %Sverdrup%

Bydel:
-
Gårdens nr.:
t. 2, kv. 52
Antall personlister:
6
Tilstedeværende personer:
43
Hjemmehørende personer:
43
Hustype:
Butiklokaler, benyttes nu til Cafè

0029 Kongen & Sverdrups gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
t. 1, kv. 52
Antall personlister:
4
Tilstedeværende personer:
20
Hjemmehørende personer:
21
Hustype:
Vaaningshus, et forretningslokale, 1 bok & papirh., 1 bankkontor

0030 Kongen & Skjønsberg gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
t. 1, kv. 56
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
8
Hustype:
Vaaningshus

0031 Kongens gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
t. 2, kv. 56
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
5
Hustype:
Vaaningshus, forretningslokale

0032 Kongens & Kapt. Schønnings gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 3, kv. 56
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
15
Hjemmehørende personer:
13
Hustype:
Almindelig vaaningshus, Butik i 1ste etage, ellers beboelseshus

0033 Kapt. Schøning gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 6, kv. 56
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
6
Hustype:
Vaaningshus

0034 Dron. gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 5, kv. 56
Antall personlister:
4
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
11
Hustype:
Vaaningshus

0035 Dron. & Skjønsb. gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
4, kv. 56
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
16
Hjemmehørende personer:
16
Hustype:
Vaaningshus

0036 Dronning. gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 2, kv. 57
Antall personlister:
9
Tilstedeværende personer:
35
Hjemmehørende personer:
31
Hustype:
Vaaningshus

0037 Dronningens gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 3, kv. 57
Antall personlister:
20
Tilstedeværende personer:
56
Hjemmehørende personer:
55
Hustype:
Vaaningshus

0038 Haarek & Kapt. Schønnings gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
t. 8, kv. 57
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
9
Hustype:
Vaaningshus

0039 Haareks gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
t. 4, kv. 57
Antall personlister:
6
Tilstedeværende personer:
30
Hjemmehørende personer:
32
Hustype:
Vaaningshus

0040 Harek gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 1, kv. 58
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
13
Hjemmehørende personer:
14
Hustype:
Vaaningshus

0041 Haarek gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 3, kv. 60b
Antall personlister:
4
Tilstedeværende personer:
28
Hjemmehørende personer:
29
Hustype:
Vaaningshus

0042 Haarek gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 5, kv. 60a
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
6
Hustype:
Vaaningshus

0043 Haarek gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 6, kv. 60a
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
2
Hjemmehørende personer:
2
Hustype:
Vaaningshus

0044 Haarek gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 7, kv. 60a
Antall personlister:
4
Tilstedeværende personer:
15
Hjemmehørende personer:
15
Hustype:
Vaaningshus

0045 Dronningens gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 1, kv. 60a
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
14
Hjemmehørende personer:
14
Hustype:
Vaaningshus

0046 Dronning gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 5, kv. 59
Antall personlister:
9
Tilstedeværende personer:
41
Hjemmehørende personer:
40
Hustype:
Vaaningshus

0047 Dronningen gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 6, kv. 59
Antall personlister:
7
Tilstedeværende personer:
32
Hjemmehørende personer:
33
Hustype:
Vaaningshus

0048 Dron. gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 1, kv. 59
Antall personlister:
7
Tilstedeværende personer:
37
Hjemmehørende personer:
37
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0049 Kongen gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 1, kv. 59
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7
Hustype:
Oprindelig Butiklokale

0050 Kongens gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 1 & 2, kv. 59
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
11
Hustype:
Almindelig vaaningshus

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 1805 Narvik kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Nordland
Kommune (1947):
Narvik
Geografisk område:
Narvik komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Ansvarlig aktør

Rapporter