Permanent ID: tf01036896003615
Herred / By:
Narvik
Prestegjeld:
-
Sogn:
-
Tellingkretsnr:
004
Tellingkretsnavn:
-
Merknader:
-

0001 St. Olavs gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 1, kv. 31@32
Antall personlister:
6
Tilstedeværende personer:
30
Hjemmehørende personer:
30
Hustype:
Vaaningshus

0002 St. Olavs gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 2, kv. 31@32
Antall personlister:
5
Tilstedeværende personer:
22
Hjemmehørende personer:
22
Hustype:
Vaaningshus

0003 St. Olav gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 3, kv. 31@32
Antall personlister:
5
Tilstedeværende personer:
23
Hjemmehørende personer:
21
Hustype:
Vaaningshus

0004 Kapt. Withs gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 5, kv. 31@36
Antall personlister:
8
Tilstedeværende personer:
33
Hjemmehørende personer:
35
Hustype:
Vaaningshus

0005 Kapt. With's gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 8, kv. 31@32
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
12
Hjemmehørende personer:
12
Hustype:
Vonningshus

0006 Jonas Lie gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 7, kv. 31
Antall personlister:
4
Tilstedeværende personer:
21
Hjemmehørende personer:
21
Hustype:
Vonningshus

0007 Jonas Lies gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 6, kv. 31
Antall personlister:
7
Tilstedeværende personer:
41
Hjemmehørende personer:
40
Hustype:
Vaaningshus

0008 Jonas Lie gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 1, kv. 28
Antall personlister:
8
Tilstedeværende personer:
38
Hjemmehørende personer:
33
Hustype:
Alm. vaaningshus

0009 Withs & Jonas Lies gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 2 + 3, kv. 28
Antall personlister:
15
Tilstedeværende personer:
59
Hjemmehørende personer:
61
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0010 Blix & Withs gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 7, kv. 28
Antall personlister:
5
Tilstedeværende personer:
21
Hjemmehørende personer:
21
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0011 Blix

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Tomt 6, kv. 28
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9
Hustype:
Vaaningshus, Bakbygn.

0012 Blix gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 5, kv. 28
Antall personlister:
4
Tilstedeværende personer:
20
Hjemmehørende personer:
21
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0013 Professor Blix

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 4, kv. 28
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4
Hustype:
Almindelig Vaaningshus

0014

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 1, kv. 24
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
2
Hjemmehørende personer:
2
Hustype:
Skolebygning

0015 Withs gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T., kv. 24
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
Intrimskirke og skolelokale

0016 Gunnar Berg gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kvart. 12
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
2
Hjemmehørende personer:
1
Hustype:
Epidemilazareth

0017 Storaasen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
13
Hjemmehørende personer:
13
Hustype:
Vaaningshus

0018 Lillevik

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
2
Hjemmehørende personer:
3
Hustype:
Vaaningshus

0019 Lillevik

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0020 Withs gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 13 %23, t. 1%
Antall personlister:
4
Tilstedeværende personer:
17
Hjemmehørende personer:
17
Hustype:
Vaaningshus

0021 Withs gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 1, kv. 22
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7
Hustype:
Waaningshus

0022 Biskop Bang gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 2, kv. 22
Antall personlister:
4
Tilstedeværende personer:
20
Hjemmehørende personer:
20
Hustype:
Vaaningshus

0023 Withs gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 4, kv. 25
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0024 Withs gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 1, kv. 25
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
6
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0025 Blix gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 2, kv. 25
Antall personlister:
6
Tilstedeværende personer:
29
Hjemmehørende personer:
31
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0026 Blix gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 3, kv. 25
Antall personlister:
6
Tilstedeværende personer:
27
Hjemmehørende personer:
27
Hustype:
Vaaningshus

0027 Withs gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 6, kv. 29
Antall personlister:
6
Tilstedeværende personer:
22
Hjemmehørende personer:
23
Hustype:
Familiegaard

0028 Blix gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 7 & 8, kv. 29
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
12
Hjemmehørende personer:
12
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0029 Edv. Meisfjord

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 5, kv.29
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
6
Hustype:
Forsamlingslokale

0030 Jonas Lie Gate %Professor Blix%

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 3, kv. 29
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
10
Hustype:
Vaaningshus

0031 Jonas Lie %Blix% gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 2, kv. 29
Antall personlister:
5
Tilstedeværende personer:
38
Hjemmehørende personer:
38
Hustype:
Vaaningshus, beboelseshus

0032 Jonas Lie gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 1, kv. 29
Antall personlister:
5
Tilstedeværende personer:
20
Hjemmehørende personer:
20
Hustype:
Vaaningshus

0033 Withs gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 4, Kv. 29
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
11
Hustype:
F. t. middelskolelokale

0034 Withs gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 5, kv. 32
Antall personlister:
7
Tilstedeværende personer:
41
Hjemmehørende personer:
42
Hustype:
Vaaningshus

0035 Jonas Lie gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 6, kv. 32
Antall personlister:
7
Tilstedeværende personer:
30
Hjemmehørende personer:
32
Hustype:
Vaaningshus

0036 Edv. Meisfjord gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 8, kv. 32
Antall personlister:
6
Tilstedeværende personer:
25
Hjemmehørende personer:
26
Hustype:
Vaaningshus

0037 Edv. Meisfj. gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Tomt 4, kv. 32
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
13
Hjemmehørende personer:
13
Hustype:
Vaaningshus

0038 St. Olavs gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
3, kv. 32
Antall personlister:
6
Tilstedeværende personer:
31
Hjemmehørende personer:
31
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0039 St. Olavs gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 2, kv. 32
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
11
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0040 St. Olavs gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 1, kv. 32
Antall personlister:
6
Tilstedeværende personer:
19
Hjemmehørende personer:
21
Hustype:
Vaaningshus

0041 Monsbakken

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 1, kv. 15
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7
Hustype:
Vaaningshus

0042 Monsbakken

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0043 Framnæs

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 17
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
Vaaningshus

0044 Framnæs

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 17
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9
Hustype:
Vaaningshus

0045 Framnæs

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 17
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
5
Hustype:
Vaaningshus

0046 Framnæs

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
7
Hustype:
Vaaningshus

0047 Søndre Framnæs

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8
Hustype:
Vaaningshus

0048 Kvitvik

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
6
Hustype:
Vaaningshus

0049 Framnæs

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7
Hustype:
Vaaningshus

0050 Renvationshaugen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4
Hustype:
Vaaningshus

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 1805 Narvik kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Nordland
Kommune (1947):
Narvik
Geografisk område:
Narvik komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Ansvarlig aktør

Rapporter