Permanent ID: tf01036896000655
Herred / By:
Narvik
Prestegjeld:
-
Sogn:
-
Tellingkretsnr:
002
Tellingkretsnavn:
-
Merknader:
-

0001 Kongens gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Tomt 4, kv. 30
Antall personlister:
10
Tilstedeværende personer:
47
Hjemmehørende personer:
46
Hustype:
Vaaningshus

0002 Kongens gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 30
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
23
Hjemmehørende personer:
20
Hustype:
Forretningslokale og hotel

0003 Torvet

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 30
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
18
Hjemmehørende personer:
18
Hustype:
Vaaningshus

0004 Kongens gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 31
Antall personlister:
4
Tilstedeværende personer:
25
Hjemmehørende personer:
22
Hustype:
Vaaningshus

0005 Kongens gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 31
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0006 Kongens og A. Moslingsgate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 31
Antall personlister:
4
Tilstedeværende personer:
24
Hjemmehørende personer:
24
Hustype:
Vaaningshus

0007 Dronningens gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 31
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
6
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0008 Dronningens gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 31
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7
Hustype:
Forsamlingslokale

0009 Dronningens gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 31
Antall personlister:
5
Tilstedeværende personer:
24
Hjemmehørende personer:
24
Hustype:
Vaaningshus

0010 Kongens gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 36
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
12
Hjemmehørende personer:
7
Hustype:
Vaaningshus

0011 Kongens gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 36
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
17
Hjemmehørende personer:
17
Hustype:
Vaaningshus

0012 Dronningens gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 36
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3
Hustype:
Vaaningshus

0013 Torvet

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3
Hustype:
Vaaningshus

0014 Torvet

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3
Hustype:
Vaaningshus

0015 Dronningens gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 37
Antall personlister:
5
Tilstedeværende personer:
16
Hjemmehørende personer:
17
Hustype:
Forretnings og Beboelseshus

0016 Dronningens gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 37
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
14
Hjemmehørende personer:
14
Hustype:
Vaaningshus

0017 Dronningens gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 37
Antall personlister:
7
Tilstedeværende personer:
31
Hjemmehørende personer:
31
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0018 Dronningens gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 37
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
5
Hustype:
Forretningslokale, Methodist Kappel

0019 Anton Moslings gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 32
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
15
Hjemmehørende personer:
15
Hustype:
Vaaningshus

0020 Dr. gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 32
Antall personlister:
8
Tilstedeværende personer:
41
Hjemmehørende personer:
43
Hustype:
Vaaningshus

0021 Arctanders gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 32
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
16
Hjemmehørende personer:
16
Hustype:
Vaningshus

0022 Haareks gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 33
Antall personlister:
6
Tilstedeværende personer:
27
Hjemmehørende personer:
27
Hustype:
Almindelig Vaaningshus

0023 Håreks gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 6, kv. 32
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8
Hustype:
Vaaningshus

0024 Haareks gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 32, tomt 3
Antall personlister:
4
Tilstedeværende personer:
25
Hjemmehørende personer:
25
Hustype:
Vaaningshus

0025 Haareks gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 5, kv. 37
Antall personlister:
5
Tilstedeværende personer:
20
Hjemmehørende personer:
19
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0026 Haareks gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 6, kv. 37
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
5
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0027 Haareks og Helmer Gjedeboe

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Tomt 7, kv. 37
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
10
Hustype:
Et udhus m/ vandspring og kloak

0028 Haareks gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 1, kv. 33
Antall personlister:
7
Tilstedeværende personer:
39
Hjemmehørende personer:
38
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0029 Haareks gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 38
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
13
Hjemmehørende personer:
5
Hustype:
Vaaningshus

0030 Haareks gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 38
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0031 Haareks gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 38
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9
Hustype:
Vaaningshus

0032 Håreks gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 38
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
8
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0033

Bydel:
-
Gårdens nr.:
t. 8, kv. 38
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
9
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0034 Håreks gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Tomt 1, kv. 42
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0035 Haareks gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 1??, kv. 41??
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
Huset er stald med høloft

0036 Haareks gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 46
Antall personlister:
5
Tilstedeværende personer:
26
Hjemmehørende personer:
27
Hustype:
Vaaningshus

0037 Haareks gd.

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 46
Antall personlister:
10
Tilstedeværende personer:
56
Hjemmehørende personer:
58
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0038 Haareks gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 45
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
14
Hjemmehørende personer:
14
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0039 Haareks gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
K. 41
Antall personlister:
4
Tilstedeværende personer:
35
Hjemmehørende personer:
34
Hustype:
Vaaningshus

0040 Haareks gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 41
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4
Hustype:
Almindelig Vaaningshus

0041 Helmer Gjedeboes gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
Kv. 45
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
15
Hjemmehørende personer:
12
Hustype:
Vaaningshus

0042 Jack Andersens gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 5, kv. 41
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0043 Dr. gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 4, kv. 41
Antall personlister:
4
Tilstedeværende personer:
21
Hjemmehørende personer:
20
Hustype:
Vaaningshus, forretningslokale

0044 Dr. gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 3, kv. 41
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4
Hustype:
Vaaningshus

0045 Dr. gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 2, kv. 41
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
1
Hjemmehørende personer:
8
Hustype:
Væsentlig et forretningslokale

0046 Dr. gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 1, kv. 41
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
15
Hjemmehørende personer:
15
Hustype:
Vaaningshus

0047 Dr. gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 1, kv. 45
Antall personlister:
4
Tilstedeværende personer:
15
Hjemmehørende personer:
16
Hustype:
Vaaningshus

0048 Dr. gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 2, kv. 45
Antall personlister:
5
Tilstedeværende personer:
19
Hjemmehørende personer:
17
Hustype:
Vaaningshus

0049 Dr. gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 3, kv. 45
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3
Hustype:
Vaaningshus

0050 Dr. gate

Bydel:
-
Gårdens nr.:
T. 4, kv. 45
Antall personlister:
7
Tilstedeværende personer:
34
Hjemmehørende personer:
34
Hustype:
Vaaningshus

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 1805 Narvik kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Nordland
Kommune (1947):
Narvik
Geografisk område:
Narvik komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Ansvarlig aktør

Rapporter