Vi bygger en ny inngang til nasjonens arkiver

Vi har fått i oppdrag av regjeringen å utvikle, forvalte og drifte en nasjonal fellesløsning for arkiv. Fra mottak til tilgjengeliggjøring. For stat, kommuner og bevaringsinstitusjoner som oppbevarer historiske arkiv. En løsning for å sikre og bevare digitale arkiv for fremtiden. Et nettsted for alle som søker historiske data.

Veikart for Digitalarkivet 
Veikartet viser utviklingsaktiviteter fra ide, til planlegging, til pågår, før vi setter oppgaven til ferdig. Det som ligger tidligst frem i tid vil ligge først...
Tett på Digitalarkivet - delta og følg med i utviklingen  
Hva har blitt gjennomført, og hva jobber vi med akkurat nå? Informasjonskanal for deg som vil ta tjenestene i bruk etter hvert som vi lager...
Velkommen som avtalepartner til publisering 
Bruk vår opplastningstjeneste for signering av tjenesteavtale for bruk av Digitalarkivet til tilgjengeliggjøring av dine arkivdata.
Ofte stilte spørsmål om satsingen på Digitalarkivet  
Listen vil bli oppdatert underveis, og innholdet vil svare ut de mest vanlige spørsmålene knyttet til satsingen og utviklingen av Digitalarkivet.
Til avtalepartnere: slik bruker du arkivdigitalisering 
Arkivdigitalisering brukes til å registrere arkivenheter som skal digitaliseres, eller som er digitalisert, og til å laste opp filene til Digitalarkivet.
Til avtalepartnere: slik bruker du Metadataredigering 
Metadataredigering er et verktøy for å registrere og redigere metadata om de digitaliserte arkivenhetene. Metadataene brukes i Digitalarkivets søk og visninger.
Til avtalepartnere: slik bruker du klausulering, publisering og avpublisering 
Klausulering, publisering og avpublisering er funksjonalitet som ligger i Metadataredigering, men er her skilt ut i en egen veiledning, fordi funksjonaliteten er forbeholdt rollen koordinator.
Til avtalepartnere: slik indeksering du i Tabellvisning 
Med Tabellvisning er det mulig å legge inn spesifikke metadata for hver enkelt fil. Dette kalles indeksering og skaper en klikkbar innholdsfortegnelse for den digitaliserte...