Korrekturmeldingar og merknadar

Har du funne feil i transkriberte data i Digitalarkivet, eller har du motstridande opplysingar til det som er registrert? Her får du vite korleis du legg inn ei korrekturmelding eller ein merknad.

Korrekturmelding

Du skal leggje inn ei korrekturmelding dersom du meiner at registreringen (avskrifta) ikkje er i samsvar med det som står i kjelda (originalen). Ei korrekturmelding er basert på at du har sett kjelda som er registrert, enten på lesesal eller i skanna utgåve på Digitalarkivet. Registreringen skal vere kjeldetru. Me endrar ikkje det som står skrive i kjeldene, normaliserer ikkje namn og rettar ikkje ulike kjelder i høve til kvarandre. Merk at registreringer kan innehalde spesialteikn som har særskild tyding, til dømes !! eller ??, og som ikkje finst i kjelda.

Merknad

Du skal leggje inn ein merknad dersom du har opplysingar om ein person, ein bustad eller liknande, som ikkje er i samsvar med denne kjelda (originalen) og som kan ha interesse for andre brukarar av Digitalarkivet. Merknadar skal vere kortfatta og ikkje innehalde informasjon om nolevande personar. Ynskjer du å leggje inn mykje informasjon om ein person, eller å lenkje saman opplysingar om same person frå fleire kjelder, bruk Historisk befolkningsregister.

Merk at du må vere innlogga brukar for å kunne leggje inn ei korrekturmelding eller ein merknad.

Les meir om korleis du går fram for å opprette brukarkonto i Digitalarkivet.

Til venstre symbol for å rapportere ei korrekturmelding eller ein merknad. Til høgre ser ein døme på at det er lagt til ei korrekturmelding, ingen merknadar.

Du har høve til å leggje inn ei korrekturmelding eller ein merknad alle stader der du finn symbolet for merknadar og korrekturmeldingar (sjå figur). Dette symbolet finn du oppe til høgre, på verktøylinja.

Når du legg inn ei korrekturmelding eller ein merknad vert meldinga/merknaden synleg for alle brukarar.

Slik går du fram:

 1. Klikk på symbolet for merknadar og korrekturmeldingar.
 2. Vel korrekturmelding eller merknad. Korrekturmelding er markert i utgangspunktet.
 3. Legg inn ein kortfatta tekst som skildrar det du vil rapportere. Viss du legg inn ei korrekturmelding, kom gjerne med framlegg til det du meiner er riktig transkripsjon.
 4. Viss du legg inn ei korrekturmelding, legg inn ei lenke til original viss du har sett det skanna biletet i Digitalarkivet. Viss du legg inn ein merknad kan du lenke til andre kjelder på Digitalarkivet.
 5. Du må lese og godta vilkår for bruk.
 6. Klikk på Lagre.

Digitalarkivet kan fjerne innkomne meldingar og/eller merknadar viss det er naudsynt.

Når du skal legge inn en korrekturmelding eller en merknad er det viktig å legge til referanser til kildene du viser til. Slik legger du inn referanser på en enkel måte.

Hvordan lime inn en referanse

Feltet for kildereferanse tillater kun permanente id'er for transkriberte poster og for skanna bilder i Digitalarkivet.

For å legge inn en kildereferanse, limes den permanente id-en du ønsker å referere til i feltet for referanser. Du kan bruke hurtigtastene CTRL+V i windows og CMD+V på Mac. Du kan også høyreklikke og velge "Lim inn". Dersom det allerede finnes en bildeid knyttet til den transkriberte posten du ønsker å legge inn en korrektur eller merknad på, vil bildeid automatisk legges til i rapporten.

Kopier permanent bildeid fra en skanna side

Klikk på kopieringsikonet for å kopiere bildeid til utklippstavle.

 1. Søk fram til personforekomsten du ønsker å referere til
 2. Klikk på kopisymbolet for å klippe til utklippstavlen
 3. Lim inn permanent id

Kopier permanent id fra Digitalarkivets søkesider

Kopier permanent id til utklippstavle.

 1. Søk fram til personforekomsten du ønsker å referere til
 2. Klikk på kopisymbolet for å klippe til utklippstavlen
 3. Lim inn permanent id

Arkivverket kan for tida ikkje behandle innkomne rapportar (korrekturmeldingar og merknadar). Me oppmodar likevel brukarane til å leggje inn rapportar fordi rapportane kan vere nyttige for andre som nyttar Digitalarkivet.