Fyrdirektoratet
Fyrdirektoratet

Spesialtegn i søkbare data

Har du sett noen "rare" tegn i de registrerte dataene som er søkbare? Her kan du finne forklaringen på disse.

Når man registrerer historiske dokumenter benytter man seg av og til av spesialtegn for å vise at noe er vanskelig å lese eller at opplysningene er lagt inn av personene som har laget registreringen.

?? (to spørsmålstegn rett etter hverandre) markerer utydelig eller uleselig skrift

  • "??" (to spørsmålstegn alene) betyar at man ikke klart å tyse ordet.
  • "Kristi??" (to spørsmålstegn rett etter et ord) betyr at man er usikker på om man har lest ordet riktig.

@ (krøllalfa) benyttes som skilletegn mellom to alternative opplysninger

  • Even@Sven betyr at personen kan hete enten Even eller Sven, men det er ikke mulig å se hvilket av dem som er riktig.

% (prosenttegn på starten og slutten av et ord) viser til at et eller flere ord er overstrøket i arkivkilden

  • "Peder %Hans%" betyr at Hans er overstrøket, og det står nå Peder der.

!! (to utropstegn) betyr at en opplysning opplagt må være feil eller at en opplysning mangler

  • !! (alene) betyr at en opplysning mangler, selv om den burde vært der (for eksempel at et dåpsbarn mangler dåpsdato i en dåpsliste).
  • 1952!! betyr at opplysningen opplagt må være feil, for eksempel at årstallet 1952 er oppgitt som vielsesdato for en person født i 1802.

* (asterisk) betyr at en opplysning er lagt til av registratoren, og ikke er å finne i arkivkilden

  • Lauritsen* viser at opplysningen, i dette tilfelle etternavnet, ikke er oppgitt i arkivkilden for denne personen, men er lagt til av den som registrerte på grunnlag av andre opplysninger i kilden (for eksempel etternavnet til foreldre eller søsken)

E: betyr at en merknad ikke finnes i arkivkilden, men er lagt til av den som registrerte

• "E: Etternavn er ikke oppgitt, betyr at den som registrerte har lagt til en opplysning i merknadsfeltet om at etternavn ikke er oppgitt i kilden.