Diverse leketøyverktøy liggende på et bord
Opphavsperson: Ukjent. Omtrentlig datering: 1952. Institusjon: Riksarkivet. Arkivnavn: Billedbladet NÅ.

Standardar og verktøy

Standardane gjev instruksar for korleis ein kan registrere historiske data til digitale, søkbare data.

Om HISTFORM-standarden 
Norsk standard for registrering og utveksling av nominative folketeljingsdata for åra 1865-1910. Denne standarden fortel korleis du omformar handskrivne innførslar i folketeljingar til søkbare data...
Om KYRRE-standarden 
Standard for registrering av kyrkjebøker i Noreg. Denne standarden fortel korleis du omformar handskrivne innførslar i kyrkjebøker til søkbare data i Digitalarkivet.
Spesialtegn i søkbare data 
Når man registrerer historiske dokumenter benytter man seg av og til av spesialtegn for å vise at noe er vanskelig å lese eller at opplysningene...
Malar for registrering av historiske dokumenter 
Registreringa må vere strukturerte viss ein skal leggje dei ut i Digitalarkivet. Her finn du malar du kan bruke når du registrerer kyrkjebøker, folketeljingar eller...