Vi planlegger vedlikehold som medfører nedetid på Digitalarkivet torsdag 18.04, kl 20:00 til kl 21:00.
Gamle og nye lagringsformat. Foto: Tone Merete Bruvik, 2018

Digitale format

I Digitalarkivet er arkivkjelder gjort tilgjengelege for brukarane på ulike måtar. Lær meir om våre digitale format her.

Kjeldene i Digitalarkivet er digitaliserte på ulike måtar, og finst difor i ulike digitale format (former). Ei arkivkjelde i Digitalarkivet må vere tilgjengeleg i minst ei form, men kan vere tilgjengeleg i fleire former. Til dømes kan ei kyrkjebok vere både skanna og søkbar.

Skanna arkivkjelder

Skanna arkivkjelder er kjelder som er fotografert/skanna slik at bilete av kjelda er tilgjengelege i Digitalarkivet. Ei skanna arkivkjelde kan vere eit fotografi, eit kart, ein protokoll, lause ark og så vidare. Når ei arkivkjelde er skanna kan du søkje etter ho ved hjelp av metadata Digitalarkivet har registrert for kjelda. Du kan ikkje søkje i innhaldet i ei skanna kjelde, men du kan stundom navigere i ho basert på metadata Digitalarkivet har lagt inn.

Du kan søkje etter skanna arkivkjelder i Finn kjelde, eller du kan gå direkte til sida for skanna materiale i Digitalarkivet.

Søkbare arkivkjelder

Heile, eller eit utval av, arkivkjelda er skriven av (transkribert), og innhaldet er blitt strukturert og gjort tilgjengeleg i ein database slik at du kan søkje i arkivkjelda. Merk at enkelte opplysingar i kjelda kan ha blitt omforma til standardkoder og at datoar vert omforma til ISO-format (Wikipedia) når heile datoen er oppgjeven i kjeldene (år, månad og dag).

Du kan søkje etter søkbare arkivkjelder i Finn kjelde.

Fulltekstar

Arkivkjelda er skriven av (transkribert), men innhaldet er ikkje blitt strukturert. Her finn du løpande tekst og du kan difor ikkje søkje i innhaldet ved å bruke søkeskjema i Digitalarkivet, men du kan lese det som står skrive i kjelda utan å ha kjennskap til eldre skrift.

Nokre fulltekstar finn du i Finn kjelde, medan andre berre er tilgjengelege her: Fulltekstavskrifter.