Viser protokoller på hylle i magasin.
Fra magasinet ved Statsarkivet i Bergen. Foto: Tone Merete Bruvik, 2017

Våre dugnadar

Digitalarkivet treng hjelp frå deg for å gjere enno meir arkivmateriale tilgjengeleg for alle. Her finn du eit oversyn over kva du kan hjelpe oss med.

Folketeljinga 1920 
Folketeljinga 1920 er ferdig skanna og vert tilgjengeleg 1. desember 2020. Me er i gang med å gjere heile teljinga søkbar, og då treng me hjelp frå deg. Hjelp oss...
Døde/gravlagde 1900-1960 
Historisk befolkningsregister (HBR) vil innehalde informasjon om alle personar i Noreg fram til opprettinga av folkeregisteret i 1964. Bidra til HBR ved å registrere døde/gravlagde i kyrkjebøkene frå åra 1900-1960.
Manntall 1663-1666 og 1701 
Transkribering og korrekturlesing av manntallene fra 1660-tallet og 1701
Folketeljingar 1815-1855 
Trass i at folketeljingane 1815-1855 var numeriske finst det teljingslister med namngjevne personar for nokre område og år. Slike handskrivne teljingslister kan du omforme til søkbare data i Digitalarkivet.
Folketeljinga 1891 - avslutta 
Folketeljinga 1891 er ferdig skanna og tilgjengeleg. Dei siste prestegjelda i teljinga vert no transkriberte.
Folketeljinga 1875 - avslutta 
Folketeljinga 1875 er ferdig skanna og tilgjengeleg. Dei siste prestegjelda i teljinga vert no transkriberte. Me håpar å få publisert heile folketeljinga 1875 i søkbar versjon, med unntak av dei...