Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Les mer
Døde Helgøy

Folkemengdens bevegelse - register over døde

Fra "Folkemengdens bevegelse" er døde i perioden 1928 - 1945 blitt registrert og publisert på Digitalarkivet.

Registreringen av denne kilden inngår i samarbeidet med AMF. Perioden 1928-1946 er nå ferdig registrert, mens perioden 1947-1960 fortsatt er under registrering.

Kilden er organisert etter hendelsesår og samlet fylkesvis. For eksempel vil alle innsendte lister fra kommunene i Oppland i 1928 ligge sortert under "Statistisk Sentralbyrå, Folkemengdens bevegelse 1928: Oppland"

Det er bare registreringen som er tilgjengelig. Kilden er skannet og det er laget kobling mellom registrering og skanning. Dessverre kan vi ikke gjøre bildene tilgjengelig for allment innsyn. Årsaken til dette er at det er påført medisinske dødsårsaker på den døde, og dette er unntatt offentligheten.

Registreringene er søkbare under "Avansert personsøk", men man kan også søke direkte i kilden via "Finn kilde - Diverse kilder - Folkemengdens bevegelse"

Les mer om Folkemengdens bevegelse.