Ekteskap
Bergen nr 42 1920-1920 gifte

Folkemengdens bevegelse

Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner

Informasjon om fødte, vigde og døde er bevarte i det vi kalle "Folkemengdens bevegelse". Arkivverket har mottatt deler av dette arkivet fra Statistisk sentralbyrå. Arkivet dekker perioden 1814-1960 og består av 560 hyllemeter.

Hvert år sendte biskopene inn oversikt over født, vigde og døde til Rentekammeret. For periodene 1814-1866 er det kun statistiske oversikter. For perioden 1873-1902 er det innsendt et skjema pr person pr handling. For perioden 1903-1960 er oversikten utformet som lister ordnet etter prestegjeld og herred/by.

Døde i perioden 1928-1946 er blitt registrert og søkbar på Digitalarkivet.