Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Les mer
Permanent ID: gf01036806031703
Bustadnr:
0027
Bydel:
-
Gardnummer:
-
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
-
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
1
Tal personar til stades:
16
Tal heimehøyrande personar:
16
Tal personsetlar/-lister:
5
Tal etasjar:
2
Tal husvære til å bu i:
le3:2-0-2 le2:2-0-2 sum:4-0-4
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
-

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.23,00 pr mnd
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

02

Plassering:
forhus
Etasje:
i 1 etage
Husleige:
kr.240,00
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

03

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.27 pr Mnd
Tilstedeværende personer:
4-0-4
Hjemmehørende personer:
4-0-4

04

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.26,00 pr mnd
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

05

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.15,00 pr maaned
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 1601 Trondheim kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Trondheim
Geografisk område:
Trondheim komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

055

Herad / By:
Trondhjem
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar