Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Les mer
Permanent ID: gf01036806031703
Husværenummer:
05
Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.15,00 pr maaned
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
2
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
2-1-1
Tal heimehøyrande personar:
2-1-1
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
n
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
1-1
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Paul Pettersen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1878-04-26
Fødestad:
Bjugn
Bustatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Stenhuger

002 Petra Pettersen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1874-10-02
Fødestad:
Trondhjem
Bustatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Hustru

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 1601 Trondheim kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Trondheim
Geografisk område:
Trondheim komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

055

Bustad by:

0027 Skansegate 24

Bydel:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar