Teljingskrets: 062 

Bustad by: 0039 Jakob Aallsgate 32

Bustadnr:
0039
Bydel:
-
Gardnummer:
-
Gardeigar:
-
Hustype :
Vaaningshus
Sidebygningar:
-
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
36
Tal heimehøyrande personar:
35
Tal personsetlar/-lister:
8
Tal etasjar:
4
Tal husvære til å bu i:
le4:8-0-8
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
-

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.600 pr aar
Tilstedeværende personer:
8-6-2
Hjemmehørende personer:
7-6-1

02

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.600
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

03

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.650,00
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-3-3

04

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.650 pr aar
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
5-4-1

05

Plassering:
forhus
Etasje:
3die Etg.
Husleige:
kr.650,00
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

06

Plassering:
forhus
Etasje:
3die Etg.
Husleige:
kr.650
Tilstedeværende personer:
3-0-3
Hjemmehørende personer:
3-0-3

07

Plassering:
forhus
Etasje:
4 etage
Husleige:
kr.650
Tilstedeværende personer:
4-0-4
Hjemmehørende personer:
5-1-4

08

Plassering:
forhus
Etasje:
4 etasje
Husleige:
kr.650,00
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

062

Herad / By:
Kristiania
Prestegjeld:
Fagerborg menighet
Sokn:
-
Oppbevaringstad

Rapportar