Teljingskrets: 062 

Bustad by: 0028 Industrigaten 65

Bustadnr:
0028
Bydel:
-
Gardnummer:
-
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
Sidebygning Vaaningshus
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
70
Tal heimehøyrande personar:
71
Tal personsetlar/-lister:
16
Tal etasjar:
4
Tal husvære til å bu i:
le1:1-0-1 le2:8-0-8 le3:7-0-7 sum:16-0-16
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
-

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1 etg
Husleige:
kr.22,00
Tilstedeværende personer:
2-2-0
Hjemmehørende personer:
2-2-0

02

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.26,00
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

03

Plassering:
sidebygning
Etasje:
2
Husleige:
kr.24,00 pr md
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

04

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.28
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

05

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.24
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

06

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.28
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

07

Plassering:
sidebygning
Etasje:
4
Husleige:
kr.24,00
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

08

Plassering:
forhus
Etasje:
4
Husleige:
kr.28
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

09

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.360,00 pr aar
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

10

Plassering:
forhus
Etasje:
1 etg
Husleige:
kr.13,00 pr md
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

11

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.32
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

12

Plassering:
forhus
Etasje:
2 Etage
Husleige:
kr.32,00
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
5-1-4

13

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.32
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

14

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.32,00 pr maaned
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
7-3-4

15

Plassering:
forhus
Etasje:
4
Husleige:
-
Tilstedeværende personer:
7-5-2
Hjemmehørende personer:
7-5-2

16

Plassering:
forhus
Etasje:
4
Husleige:
kr.32
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

062

Herad / By:
Kristiania
Prestegjeld:
Fagerborg menighet
Sokn:
-
Oppbevaringstad

Rapportar