Teljingskrets: 062 

Bustad by: 0026 Industrigaten 59

Bustadnr:
0026
Bydel:
-
Gardnummer:
-
Gardeigar:
-
Hustype :
Vaaningshus
Sidebygningar:
1 sidebygning 1 Skur med Privet
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
37
Tal heimehøyrande personar:
38
Tal personsetlar/-lister:
18
Tal etasjar:
3
Tal husvære til å bu i:
le2:5-0-5 le1:13-0-13 sum:18-0-18
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
ve:1-0-1
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
ve: Smedeværksted

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.9,00
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

02

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.9,00
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

03

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.9
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
2-0-2

04

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.9,00
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

05

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.22,00
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

06

Plassering:
sidebygning
Etasje:
1
Husleige:
kr.11,00
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

07

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.10,00
Tilstedeværende personer:
1-1-0
Hjemmehørende personer:
1-1-0

08

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
-
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

09

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.10,00
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

10

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.18,00
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

11

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.22,00
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

12

Plassering:
sidebygning
Etasje:
2
Husleige:
kr.12,00
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

13

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.10,00
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

14

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.10
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
2-0-2

15

Plassering:
Forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.10,00
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

16

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.18,00
Tilstedeværende personer:
3-0-3
Hjemmehørende personer:
3-0-3

17

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.22,00
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

18

Plassering:
sidebygning
Etasje:
3
Husleige:
kr.12,00
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
2-0-2

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

062

Herad / By:
Kristiania
Prestegjeld:
Fagerborg menighet
Sokn:
-
Oppbevaringstad

Rapportar