Teljingskrets: 062 

Bustad by: 0023 Industrigaten 56

Bustadnr:
0023
Bydel:
-
Gardnummer:
-
Gardeigar:
-
Hustype :
Almindelig Vaaningshus
Sidebygningar:
1 Lagerbygning
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
15
Tal heimehøyrande personar:
15
Tal personsetlar/-lister:
4
Tal etasjar:
3
Tal husvære til å bu i:
le6:2-0-2 le3:1-0-1 le2:1-0-1 sum:4-0-4
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
bu:1-0-1 ko:2-0-2 sum:3-0-3
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
bu, ko: hører sammen hvoraf det ene beboes

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1 Etage
Husleige:
kr.33 pr md
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

02

Plassering:
forhus
Etasje:
1te Etage
Husleige:
kr.360,00 pr Aar
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

03

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.696 pr Aar
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

04

Plassering:
forhus
Etasje:
3die Etage
Husleige:
kr.700,00 pr Aar
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

062

Herad / By:
Kristiania
Prestegjeld:
Fagerborg menighet
Sokn:
-
Oppbevaringstad

Rapportar