Teljingskrets: 062 

Bustad by: 0009 Hammerstadsgate 10

Bustadnr:
0009
Bydel:
-
Gardnummer:
-
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
uthus, V.C.
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
30
Tal heimehøyrande personar:
31
Tal personsetlar/-lister:
9
Tal etasjar:
3
Tal husvære til å bu i:
le2:3-0-3 le1:6-0-6 sum:9-0-9
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
-

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1te
Husleige:
kr.12,00 pr mnd
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

02

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.12,00 pr maaned
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

03

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.20 pr mnd
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

04

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.14,- pr md
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
2-0-2

05

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.12,00 pr md
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
5-1-4

06

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.20 pr maaned
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

07

Plassering:
forhus
Etasje:
3die
Husleige:
kr.13,00 pr maaned
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

08

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.12,00 pr md
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

09

Plassering:
forhus
Etasje:
3die
Husleige:
kr.18,00 pr md
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

062

Herad / By:
Kristiania
Prestegjeld:
Fagerborg menighet
Sokn:
-
Oppbevaringstad

Rapportar