Teljingskrets: 062 

Bustad by: 0007 Hammerstadsgate 7

Bustadnr:
0007
Bydel:
-
Gardnummer:
-
Gardeigar:
-
Hustype :
som pleiehjem
Sidebygningar:
-
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
33
Tal heimehøyrande personar:
33
Tal personsetlar/-lister:
4
Tal etasjar:
3
Tal husvære til å bu i:
le2:1-0-1 le1:2-0-2 le8:1-0-1 sum:4-0-4
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
-

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1te
Husleige:
kr.15,00 pr Maaned
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

02

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.8,00 pr maaned
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

03

Plassering:
forhus
Etasje:
1, 2, 3 hele 2 etg, delvis 1, 3
Husleige:
Eget hus
Tilstedeværende personer:
20-6-14
Hjemmehørende personer:
20-6-14

04

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.25,- pr mnd
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

062

Herad / By:
Kristiania
Prestegjeld:
Fagerborg menighet
Sokn:
-
Oppbevaringstad

Rapportar