Teljingskrets: 045 

Bustad by: 0012 Neuberggate 16

Bustadnr:
0012
Bydel:
-
Gardnummer:
-
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
-
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
28
Tal heimehøyrande personar:
28
Tal personsetlar/-lister:
6
Tal etasjar:
3
Tal husvære til å bu i:
le4:6-0-6
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
-

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.625,00
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
7-2-5

02

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.600
Tilstedeværende personer:
3-0-3
Hjemmehørende personer:
3-0-3

03

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.650
Tilstedeværende personer:
4-0-4
Hjemmehørende personer:
4-0-4

04

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.650 pr aar
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
3-1-2

05

Plassering:
forhus
Etasje:
3dje til venstre
Husleige:
kr.650
Tilstedeværende personer:
6-1-5
Hjemmehørende personer:
6-1-5

06

Plassering:
forhus
Etasje:
3die
Husleige:
kr.650,00
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

045

Herad / By:
Kristiania
Prestegjeld:
Uranienborg menighet
Sokn:
-
Oppbevaringstad

Rapportar