Teljingskrets: 045 

Bustad by: 0098 Professor Dahlsgate 53

Bustadnr:
0098
Bydel:
-
Gardnummer:
-
Gardeigar:
Marcus Parelius
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
en sidebygning og en særskildt Bod
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
3
Tal heimehøyrande personar:
3
Tal personsetlar/-lister:
1
Tal etasjar:
1
Tal husvære til å bu i:
le6:1-0-1
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
-

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste og Kvistleilighet
Husleige:
Opgives ikke
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

045

Herad / By:
Kristiania
Prestegjeld:
Uranienborg menighet
Sokn:
-
Oppbevaringstad

Rapportar