Teljingskrets: 045 

Bustad by: 0010 Neuberggate 14b

Bustadnr:
0010
Bydel:
-
Gardnummer:
-
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
Stald
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
15
Tal heimehøyrande personar:
15
Tal personsetlar/-lister:
3
Tal etasjar:
3
Tal husvære til å bu i:
le5:3-0-3
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
-

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.700
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

02

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.600
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

03

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.700
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

045

Herad / By:
Kristiania
Prestegjeld:
Uranienborg menighet
Sokn:
-
Oppbevaringstad

Rapportar