Teljingskrets: 020 Tistedalen

Bustad by: 0050 Nordre Tistedalen

Permanent ID: gf01036333015629
Bustadnr:
0050
Bydel:
-
Gardnummer:
870 756b
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
vedskjul
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
3
Tal personar til stades:
17
Tal heimehøyrande personar:
18
Tal personsetlar/-lister:
7
Tal etasjar:
1
Tal husvære til å bu i:
le1:4-0-4
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
bu:1-0-1 ve:1-0-1 sum:2-0-2
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
Nummer: Løbe-No Matr-No ve: Bageri

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1 etage
Husleige:
kr.7,50 pr. mnd.
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
2-0-2

02

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.8 pr md
Tilstedeværende personer:
5-4-1
Hjemmehørende personer:
5-4-1

03

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.96 pr aar
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

04

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.8,00 pr md
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

05

Plassering:
forhus
Etasje:
kvist
Husleige:
kr.5,50 pr md
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
2-0-2

06

Plassering:
forhus
Etasje:
kvist
Husleige:
kr.5,50 pr md
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
2-0-2

07

Plassering:
forhus
Etasje:
kvist
Husleige:
kr.5,50
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Herad / By:
Fredrikshald
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar