Teljingskrets: 020 Tistedalen

Bustad by: 0045 Nordre Tistedalen

Permanent ID: gf01036333015572
Bustadnr:
0045
Bydel:
-
Gardnummer:
863 749
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
uthus, vedskjul
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
3
Tal heimehøyrande personar:
3
Tal personsetlar/-lister:
1
Tal etasjar:
1
Tal husvære til å bu i:
le2:2-0-2
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
Nummer: Løbe-No Matr-No

01

Plassering:
forhus
Etasje:
-
Husleige:
Frit hus
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Herad / By:
Fredrikshald
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar