Teljingskrets: 020 Tistedalen

Bustad by: 0040 Nordre Tistedalen

Permanent ID: gf01036333015554
Bustadnr:
0040
Bydel:
-
Gardnummer:
851 734a
Gardeigar:
-
Hustype :
forretningslokale Butik
Sidebygningar:
Vedskur og pakbod
Ubebodd:
j
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
-
Tal heimehøyrande personar:
-
Tal personsetlar/-lister:
-
Tal etasjar:
1
Tal husvære til å bu i:
-
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
bu:1-0-1 ko:1.0.1 an:5-0-5 sum:7-0-7
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
Nummer: Løbe-No Matr-No an: 1 kjøkken og lagerrum

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Herad / By:
Fredrikshald
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar