Teljingskrets: 020 Tistedalen

Bustad by: 0038 Nordre Tistedalen

Permanent ID: gf01036333015491
Bustadnr:
0038
Bydel:
-
Gardnummer:
847 728
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
uthus, vedskjul
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
2
Tal personar til stades:
39
Tal heimehøyrande personar:
40
Tal personsetlar/-lister:
10
Tal etasjar:
2
Tal husvære til å bu i:
le1:7-0-7 le2:1-0-1 sum:8-0-8
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
Nummer: Løbe-No Matr-No

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1st
Husleige:
kr.48,96 pr aar
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

02

Plassering:
forhus
Etasje:
1st
Husleige:
kr.48,96 pr aar
Tilstedeværende personer:
7-5-2
Hjemmehørende personer:
7-5-2

03

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.72,80 pr år
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

04

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.72,96 pr år
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

05

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.72,96 pr år
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

06

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.72 pr aar
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

07

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
Frit hus
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
7-3-4

08

Plassering:
forhus
Etasje:
kvist
Husleige:
kr.36 pr aar
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

09

Plassering:
bakbygning
Etasje:
1
Husleige:
kr.60 pr år
Tilstedeværende personer:
3-0-3
Hjemmehørende personer:
3-0-3

10

Plassering:
bakbygning
Etasje:
kvist
Husleige:
kr.4 pr mnd.
Tilstedeværende personer:
3-0-3
Hjemmehørende personer:
3-0-3

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Herad / By:
Fredrikshald
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar