Teljingskrets: 020 Tistedalen

Bustad by: 0019 Søndre Tistedalen

Permanent ID: gf01036333015187
Bustadnr:
0019
Bydel:
-
Gardnummer:
818 687
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus (Fattighus)
Sidebygningar:
Sidebygning og alm. Udhus
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
29
Tal heimehøyrande personar:
29
Tal personsetlar/-lister:
9
Tal etasjar:
2
Tal husvære til å bu i:
le1:9-0-9
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
ko:0-1-1
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
Nummer: Løbe-No Matr-No ko: (kjødkontrol)

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
Frit hus, komm.
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
2-0-2

02

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
Frit hus, komm.
Tilstedeværende personer:
6-1-5
Hjemmehørende personer:
6-1-5

03

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
Frit hus
Tilstedeværende personer:
7-5-2
Hjemmehørende personer:
7-5-2

04

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
Frit hus av komm.
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

05

Plassering:
forhus
Etasje:
2den Etage
Husleige:
Frit hus av komm.
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

06

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
Frit hus
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

07

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

08

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
Frit hus komm.
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

09

Plassering:
sidebygning
Etasje:
1ste sidebygning
Husleige:
Frit
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
5-1-4

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Herad / By:
Fredrikshald
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar