Teljingskrets: 020 Tistedalen

Bustad by: 0016 Søndre Tistedalen

Permanent ID: gf01036333015156
Bustadnr:
0016
Bydel:
-
Gardnummer:
815
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus væsentlig et forretningslokale
Sidebygningar:
sidebygning, stald, hølåft, pakbod
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
20
Tal heimehøyrande personar:
20
Tal personsetlar/-lister:
3
Tal etasjar:
2
Tal husvære til å bu i:
le8:1-0-1 le4:1-0-1 le3:1-0-1 sum:3-0-3
Tal husvære m/næringslokale:
bu:2-0-2 ko:1-0-1 ve:1-0-1 sum:4-0-4
Tall verkstad-/forretningslokale:
bu:2-0-2
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
Nummer: Løbe-No Matr-No: 682a&b 876b m.fl.

01

Plassering:
forhus
Etasje:
2den etg
Husleige:
kr.1000,00
Tilstedeværende personer:
9-2-7
Hjemmehørende personer:
9-2-7

02

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.240,00
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

03

Plassering:
sidebygning
Etasje:
2
Husleige:
kr.240 pr Aar
Tilstedeværende personer:
7-5-2
Hjemmehørende personer:
7-5-2

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Herad / By:
Fredrikshald
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar