Teljingskrets: 020 Tistedalen

Bustad by: 0014 Søndre Tistedalen

Permanent ID: gf01036333015105
Bustadnr:
0014
Bydel:
-
Gardnummer:
814b 675a1
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
vedskur
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
29
Tal heimehøyrande personar:
29
Tal personsetlar/-lister:
5
Tal etasjar:
2
Tal husvære til å bu i:
le2:2-0-2 le1:2-0-2 sum:4-0-4
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
1
Merknadar:
Nummer: Løbe-No Matr-No

01

Plassering:
forhus
Etasje:
Kjelder
Husleige:
kr.155
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

02

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.11,00 pr m, kr.121 pr aar
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

03

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.7,50, kr.90 pr aar
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

04

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.121
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

05

Plassering:
forhus Hovedbygning
Etasje:
2den
Husleige:
kr.7,50, kr.90 pr aar
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
5-1-4

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Herad / By:
Fredrikshald
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar