Teljingskrets: 001 

Bustad land: 0001 Røraas Bergplads - paa Haugene

Person: 034 Kirsti Jonsdatter Knoff

Permanent ID: pf01058444000036
Rolle:
-
Hushaldnr:
09
Personnr:
034
Familiestilling:
Deres datter
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-
Kjønn:
k
Alder:
25
Fødselsdato:
1776 (berekna)
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Sedvanleg bustad:
-
Sannsynleg opphaldstad:
-
Merknadar:
-

Arbeidslaus:
-
Trussamfunn:
-
Sjukdomstilstand:
-
Sjukdomslengd:
-
Yrke til forsørgjar:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflytta:
-
Adresse ved førre teljing:
-
Flytta frå adresse:
-
Bygning for nattopphald:
-
Statsborgarskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skule:
-
Hjemstavnskommune:
-
Stad ved førre teljing:
-
Flytta frå stad:
-

001 Ole Hansen Trønnes

H.nr:
01
Alder/fødd:
35
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Gift første gang
Yrke:
Grubearbeider

002 Berret Larsdatter Tønset

H.nr:
01
Alder/fødd:
43
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Gift anden gang
Yrke:
-

003 Maren Amundsdatter

H.nr:
01
Alder/fødd:
16
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Konens datter af 1. ægtesk.
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

004 Anne Olsdatter

H.nr:
01
Alder/fødd:
10
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

005 Hans Olsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
7
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

006 Lars Olsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
3
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

007 Marit Christiansdatter Prydz

H.nr:
02
Alder/fødd:
66
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Huusmoder
Sivilstand:
Enke efter første ægtesk.
Yrke:
Pension af verket

008 Kirsti Andersdatter Borgosen

H.nr:
03
Alder/fødd:
56
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Huusmoder
Sivilstand:
Enke efter 1te ægteskab
Yrke:
Pension

009 Hendrik Andersen Siøvold

H.nr:
03
Alder/fødd:
23
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hendes søn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Grubearbeider

010 Anders Andersen Siøvold

H.nr:
03
Alder/fødd:
20
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hendes søn
Sivilstand:
-
Yrke:
Hyttearbeider

011 Marit Andersdatter Siøvold

H.nr:
03
Alder/fødd:
16
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hendes datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

012 Henning Andersen Siøvold

H.nr:
03
Alder/fødd:
11
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hendes søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

013 Ole Taraldsen Brandum

H.nr:
04
Alder/fødd:
43
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Gift anden gang
Yrke:
Grubearbeider

014 Margrethe Larsdatter Moseng

H.nr:
04
Alder/fødd:
56
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Gift første gang
Yrke:
-

015 Dordi Andersdatter Dalen

H.nr:
05
Alder/fødd:
51
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Huusmoder
Sivilstand:
Enke efter andet ægtesk.
Yrke:
Pension

016 Ingbor Margrete Clemetsdatter

H.nr:
05
Alder/fødd:
15
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hendes datter af 2. ægteskab
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

017 Giertrud Olsdatter Sælbyg

H.nr:
06
Alder/fødd:
57
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Huusmoder
Sivilstand:
Enke efter første ægtesk.
Yrke:
Pension

018 Ole Olsen Strømme

H.nr:
06
Alder/fødd:
28
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hendes søn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Grubearbeider

019 Saxe Jacobsen Gudal

H.nr:
07
Alder/fødd:
55
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
Skomager

020 Margrethe Olsdatter Tamnes

H.nr:
07
Alder/fødd:
57
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
Skrædderske

021 Kari Saxesdatter Gudal

H.nr:
07
Alder/fødd:
26
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres datter
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Skrædderske

022 Jacob Saxesen Gudal

H.nr:
07
Alder/fødd:
22
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres søn
Sivilstand:
-
Yrke:
Skomager

023 Catrina Saxesdatter Gudal

H.nr:
07
Alder/fødd:
16
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

024 Berret Saxesdatter Gudal

H.nr:
07
Alder/fødd:
13
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

025 Kari Saxesdatter Solie

H.nr:
07
Alder/fødd:
84
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Mandens moder
Sivilstand:
Enke efter første ægtesk.
Yrke:
I sønnens brød

026 Jens Andersen Hitterdal

H.nr:
08
Alder/fødd:
51
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
Grubearbeider

027 Siri Olsdatter Sommer

H.nr:
08
Alder/fødd:
51
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
-

028 Lucie Jensdatter Hitterdal

H.nr:
08
Alder/fødd:
16
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres datter
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

029 Anders Jensen Hitterdal

H.nr:
08
Alder/fødd:
14
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres sønner
Sivilstand:
-
Yrke:
-

030 Ole Jensen Hitterdal

H.nr:
08
Alder/fødd:
11
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres sønner
Sivilstand:
-
Yrke:
-

031 Christen Jensen Hitterdal

H.nr:
08
Alder/fødd:
7
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres sønner
Sivilstand:
-
Yrke:
-

032 Jon Isaksen Knoff

H.nr:
09
Alder/fødd:
61
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
Smelter ved røraas hytte

033 Marit Jonsdatter

H.nr:
09
Alder/fødd:
57
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
-

034 Kirsti Jonsdatter Knoff

H.nr:
09
Alder/fødd:
25
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres datter
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

035 Knud Halvorsen Haugen

H.nr:
10
Alder/fødd:
29
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres svigersøn
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
Hyttearbeider inderste

036 Margrethe Jonsdatter Knoff

H.nr:
10
Alder/fødd:
27
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
-

037 Kari Knudsdatter

H.nr:
10
Alder/fødd:
4
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

038 Jon Knudsen

H.nr:
10
Alder/fødd:
2
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

039 Giertrud Jacobsdatter Ryen

H.nr:
11
Alder/fødd:
47
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Huusmoder
Sivilstand:
Enke efter 1te ægtesk.
Yrke:
Pension

040 Anne Andersdatter Værdal

H.nr:
11
Alder/fødd:
16
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

041 Berret Andersdatter Værdal

H.nr:
11
Alder/fødd:
13
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

042 Anders Andersen Værdal

H.nr:
11
Alder/fødd:
7
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

043 Catrina Bergesdatter

H.nr:
12
Alder/fødd:
54
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Huusmoder
Sivilstand:
Enke efter 1 ægteskab
Yrke:
Pension

044 Berge Ingebrigtsen

H.nr:
12
Alder/fødd:
17
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hendes søn før ægteskab
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Grubearbeider

045 Ingri Jonsdatter Kojdal

H.nr:
12
Alder/fødd:
10
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hendes datter i ægtesk.
Sivilstand:
-
Yrke:
-

046 Johan Haftorsen

H.nr:
13
Alder/fødd:
49
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
Grubearbeider

047 Lisbet Sivertsdatter Moen

H.nr:
13
Alder/fødd:
50
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
-

048 Sivert Johansen

H.nr:
13
Alder/fødd:
13
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres sønner
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

049 Hans Johansen

H.nr:
13
Alder/fødd:
10
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres sønner
Sivilstand:
-
Yrke:
-

050 Jon Eriksen Opdal

H.nr:
14
Alder/fødd:
54
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Manden i andet og konen i første ægteskab
Yrke:
Grubearbeider

Kjeldeinformasjon:

Folketeljing 1801 for 1640P Røros prestegjeld

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Brekken, Glåmos, Røros, Røros Landdistrikt
Geografisk område:
Røros prgj
Røros sokn
Startår:
1801
Sluttår:
1801

Teljingskrets:

001

Bustad land:

0001 Røraas Bergplads - paa Haugene

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar