Teljingskrets: 001 

Bustad land: 0001 Røraas Bergplads - paa Haugene

Permanent ID: bf01058444000002
Bustadnr:
0001
Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Sidebygningar med nattopphald?:
-
Kva for slike bygningar:
-
Jordbrukspørsmål:
-
3. sidebygning:
-
4. sidebygning:
-
Skanna bilete:
-
Hjemmehørende personer:
-
Tal hushald:
-
Tal personsetlar:
-
Tal slike bygningar:
-
Tal personar i fjøs:
-
Tal personar i stall:
-
Tal personar i 3. sidebygning:
-
Tal personar i 4. sidebygning:
-
Merknadar:
-

001 Ole Hansen Trønnes

H.nr:
01
Alder/fødd:
35
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Gift første gang
Yrke:
Grubearbeider

002 Berret Larsdatter Tønset

H.nr:
01
Alder/fødd:
43
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Gift anden gang
Yrke:
-

003 Maren Amundsdatter

H.nr:
01
Alder/fødd:
16
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Konens datter af 1. ægtesk.
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

004 Anne Olsdatter

H.nr:
01
Alder/fødd:
10
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

005 Hans Olsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
7
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

006 Lars Olsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
3
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

007 Marit Christiansdatter Prydz

H.nr:
02
Alder/fødd:
66
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Huusmoder
Sivilstand:
Enke efter første ægtesk.
Yrke:
Pension af verket

008 Kirsti Andersdatter Borgosen

H.nr:
03
Alder/fødd:
56
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Huusmoder
Sivilstand:
Enke efter 1te ægteskab
Yrke:
Pension

009 Hendrik Andersen Siøvold

H.nr:
03
Alder/fødd:
23
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hendes søn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Grubearbeider

010 Anders Andersen Siøvold

H.nr:
03
Alder/fødd:
20
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hendes søn
Sivilstand:
-
Yrke:
Hyttearbeider

011 Marit Andersdatter Siøvold

H.nr:
03
Alder/fødd:
16
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hendes datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

012 Henning Andersen Siøvold

H.nr:
03
Alder/fødd:
11
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hendes søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

013 Ole Taraldsen Brandum

H.nr:
04
Alder/fødd:
43
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Gift anden gang
Yrke:
Grubearbeider

014 Margrethe Larsdatter Moseng

H.nr:
04
Alder/fødd:
56
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Gift første gang
Yrke:
-

015 Dordi Andersdatter Dalen

H.nr:
05
Alder/fødd:
51
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Huusmoder
Sivilstand:
Enke efter andet ægtesk.
Yrke:
Pension

016 Ingbor Margrete Clemetsdatter

H.nr:
05
Alder/fødd:
15
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hendes datter af 2. ægteskab
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

017 Giertrud Olsdatter Sælbyg

H.nr:
06
Alder/fødd:
57
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Huusmoder
Sivilstand:
Enke efter første ægtesk.
Yrke:
Pension

018 Ole Olsen Strømme

H.nr:
06
Alder/fødd:
28
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hendes søn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Grubearbeider

019 Saxe Jacobsen Gudal

H.nr:
07
Alder/fødd:
55
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
Skomager

020 Margrethe Olsdatter Tamnes

H.nr:
07
Alder/fødd:
57
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
Skrædderske

021 Kari Saxesdatter Gudal

H.nr:
07
Alder/fødd:
26
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres datter
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Skrædderske

022 Jacob Saxesen Gudal

H.nr:
07
Alder/fødd:
22
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres søn
Sivilstand:
-
Yrke:
Skomager

023 Catrina Saxesdatter Gudal

H.nr:
07
Alder/fødd:
16
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

024 Berret Saxesdatter Gudal

H.nr:
07
Alder/fødd:
13
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

025 Kari Saxesdatter Solie

H.nr:
07
Alder/fødd:
84
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Mandens moder
Sivilstand:
Enke efter første ægtesk.
Yrke:
I sønnens brød

026 Jens Andersen Hitterdal

H.nr:
08
Alder/fødd:
51
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
Grubearbeider

027 Siri Olsdatter Sommer

H.nr:
08
Alder/fødd:
51
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
-

028 Lucie Jensdatter Hitterdal

H.nr:
08
Alder/fødd:
16
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres datter
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

029 Anders Jensen Hitterdal

H.nr:
08
Alder/fødd:
14
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres sønner
Sivilstand:
-
Yrke:
-

030 Ole Jensen Hitterdal

H.nr:
08
Alder/fødd:
11
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres sønner
Sivilstand:
-
Yrke:
-

031 Christen Jensen Hitterdal

H.nr:
08
Alder/fødd:
7
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres sønner
Sivilstand:
-
Yrke:
-

032 Jon Isaksen Knoff

H.nr:
09
Alder/fødd:
61
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
Smelter ved røraas hytte

033 Marit Jonsdatter

H.nr:
09
Alder/fødd:
57
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
-

034 Kirsti Jonsdatter Knoff

H.nr:
09
Alder/fødd:
25
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres datter
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

035 Knud Halvorsen Haugen

H.nr:
10
Alder/fødd:
29
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres svigersøn
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
Hyttearbeider inderste

036 Margrethe Jonsdatter Knoff

H.nr:
10
Alder/fødd:
27
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
-

037 Kari Knudsdatter

H.nr:
10
Alder/fødd:
4
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

038 Jon Knudsen

H.nr:
10
Alder/fødd:
2
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

039 Giertrud Jacobsdatter Ryen

H.nr:
11
Alder/fødd:
47
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Huusmoder
Sivilstand:
Enke efter 1te ægtesk.
Yrke:
Pension

040 Anne Andersdatter Værdal

H.nr:
11
Alder/fødd:
16
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

041 Berret Andersdatter Værdal

H.nr:
11
Alder/fødd:
13
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

042 Anders Andersen Værdal

H.nr:
11
Alder/fødd:
7
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

043 Catrina Bergesdatter

H.nr:
12
Alder/fødd:
54
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Huusmoder
Sivilstand:
Enke efter 1 ægteskab
Yrke:
Pension

044 Berge Ingebrigtsen

H.nr:
12
Alder/fødd:
17
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hendes søn før ægteskab
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Grubearbeider

045 Ingri Jonsdatter Kojdal

H.nr:
12
Alder/fødd:
10
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hendes datter i ægtesk.
Sivilstand:
-
Yrke:
-

046 Johan Haftorsen

H.nr:
13
Alder/fødd:
49
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
Grubearbeider

047 Lisbet Sivertsdatter Moen

H.nr:
13
Alder/fødd:
50
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
-

048 Sivert Johansen

H.nr:
13
Alder/fødd:
13
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres sønner
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

049 Hans Johansen

H.nr:
13
Alder/fødd:
10
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres sønner
Sivilstand:
-
Yrke:
-

050 Jon Eriksen Opdal

H.nr:
14
Alder/fødd:
54
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Manden i andet og konen i første ægteskab
Yrke:
Grubearbeider

Kjeldeinformasjon:

Folketeljing 1801 for 1640P Røros prestegjeld

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Brekken, Glåmos, Røros, Røros Landdistrikt
Geografisk område:
Røros prgj
Røros sokn
Startår:
1801
Sluttår:
1801

Teljingskrets:

001

Herad / By:
-
Prestegjeld:
Røraas
Sokn:
Røraas
Ansvarleg aktør

Rapportar