Teljingskretsoversikt

Teljingskrets: 016 Posnæsgt.-Damstr.-Damh.gt.

Permanent ID: tf01036333011725
Herad / By:
Fredrikshald
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Teljingkretsnr:
016
Namn på teljingkrets:
Posnæsgt.-Damstr.-Damh.gt.
Merknadar:
-

0001 Garvergaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
585 598a
Tal personlister:
11
Tilstedeværende personer:
40
Hjemmehørende personer:
42
Hustype :
Hovedbygningen

0002 Garvergaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
586 598b
Tal personlister:
6
Tilstedeværende personer:
18
Hjemmehørende personer:
18
Hustype :
Vaaningshus

0003 Garvergaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
587 617a
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9
Hustype :
vaaningshus

0004 Garvergaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
588
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
12
Hjemmehørende personer:
12
Hustype :
vaaningshus

0005 Garvergaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
589 599
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7
Hustype :
vaaningshus

0006 Garvergaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
590
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
5
Hustype :
vaaningshus

0007 Garvergaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
591 600
Tal personlister:
8
Tilstedeværende personer:
19
Hjemmehørende personer:
22
Hustype :
vaaningshus

0008 Garvergaten & Kirkegaardsgaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
593 799c1
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7
Hustype :
alm Vaaningshus

0009 Porsnæsgaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
636
Tal personlister:
5
Tilstedeværende personer:
15
Hjemmehørende personer:
17
Hustype :
vaaningshus

0010 Porsnæsgaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
637
Tal personlister:
6
Tilstedeværende personer:
37
Hjemmehørende personer:
36
Hustype :
Beboelseshus

0011 Porsnæsgaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
640
Tal personlister:
6
Tilstedeværende personer:
12
Hjemmehørende personer:
12
Hustype :
vaaningshus

0012 Porsnæsgaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
641 625a
Tal personlister:
4
Tilstedeværende personer:
21
Hjemmehørende personer:
23
Hustype :
Beboelseshus

0013 Porsnæsgaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
642 625b
Tal personlister:
7
Tilstedeværende personer:
32
Hjemmehørende personer:
31
Hustype :
Vaaningshus

0014 Porsnæsgaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
651 634a
Tal personlister:
1a,b
Tilstedeværende personer:
35
Hjemmehørende personer:
16
Hustype :
Sykehus

0015 Porsnæsgaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
652 634b
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3
Hustype :
vaaningshus Bestyrerbolig for kommunalt Gasværk

0016 Vistedalsgate

Bydel:
-
Gardens nr.:
687 799x
Tal personlister:
4
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
11
Hustype :
vaaningshus

0017 Damstrædet

Bydel:
-
Gardens nr.:
711
Tal personlister:
4
Tilstedeværende personer:
18
Hjemmehørende personer:
18
Hustype :
vaaningh. med Butik Bageri

0018 Damstrædet

Bydel:
-
Gardens nr.:
713
Tal personlister:
5
Tilstedeværende personer:
26
Hjemmehørende personer:
26
Hustype :
vaaningshus

0019 Damstrædet

Bydel:
-
Gardens nr.:
714
Tal personlister:
10
Tilstedeværende personer:
37
Hjemmehørende personer:
39
Hustype :
vaaningshus

0020 Damstrædet

Bydel:
-
Gardens nr.:
715
Tal personlister:
9
Tilstedeværende personer:
44
Hjemmehørende personer:
44
Hustype :
vaaningshus

0021 Damstrædet

Bydel:
-
Gardens nr.:
717
Tal personlister:
5
Tilstedeværende personer:
23
Hjemmehørende personer:
23
Hustype :
vaaningshus

0022 Damstrædet

Bydel:
-
Gardens nr.:
718
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
11
Hustype :
vaaningshus

0023 Damhauggaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
746 799b1b
Tal personlister:
7
Tilstedeværende personer:
21
Hjemmehørende personer:
21
Hustype :
vaaningshus

0024 Damhauggaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
748 799b2
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
11
Hustype :
vaaningshus fabrikbygning Smedie & Værksted

0025 Damhauggaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
749 799b1
Tal personlister:
8
Tilstedeværende personer:
20
Hjemmehørende personer:
22
Hustype :
vaaningshus

0026 Damhauggaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
752 799e2
Tal personlister:
5
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
9
Hustype :
vaaningshus

0027 Damhauggaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
753 799e4
Tal personlister:
5
Tilstedeværende personer:
16
Hjemmehørende personer:
16
Hustype :
vaaningshus

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Ansvarleg aktør

Rapportar