Permanent ID: tf01036333003629
Herad / By:
Fredrikshald
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Teljingkretsnr:
006
Namn på teljingkrets:
Elvegaten-Begge sider
Merknadar:
-

0001 Kirkebakken

Bydel:
-
Gardens nr.:
163
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
2
Hjemmehørende personer:
3
Hustype :
vaaninghus

0002 Borgerskansen

Bydel:
-
Gardens nr.:
169 148
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
5
Hustype :
vaaninghus

0003 Ringerbakken

Bydel:
-
Gardens nr.:
170 138
Tal personlister:
5
Tilstedeværende personer:
21
Hjemmehørende personer:
20
Hustype :
vaaninghus

0004 Ringerbakken

Bydel:
-
Gardens nr.:
171 136
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3
Hustype :
vaaninghus

0005 Elvegata

Bydel:
-
Gardens nr.:
172 146
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
10
Hustype :
vaaninghus

0006 Elvegata

Bydel:
-
Gardens nr.:
173 151b
Tal personlister:
7
Tilstedeværende personer:
23
Hjemmehørende personer:
23
Hustype :
vaaninghus

0007 Elvegata

Bydel:
-
Gardens nr.:
174 157
Tal personlister:
10
Tilstedeværende personer:
60
Hjemmehørende personer:
61
Hustype :
-

0008 Elvegata

Bydel:
-
Gardens nr.:
175 91
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8
Hustype :
vaaninghus

0009 Elvegata

Bydel:
-
Gardens nr.:
176 93
Tal personlister:
5
Tilstedeværende personer:
24
Hjemmehørende personer:
24
Hustype :
vaaninghus

0010 Elvegata

Bydel:
-
Gardens nr.:
177
Tal personlister:
4
Tilstedeværende personer:
15
Hjemmehørende personer:
15
Hustype :
vaaninghus

0011 Elvegata

Bydel:
-
Gardens nr.:
178 94
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
5
Hustype :
Alminndelig vaaninghus

0012 Elvegata

Bydel:
-
Gardens nr.:
179 95
Tal personlister:
4
Tilstedeværende personer:
14
Hjemmehørende personer:
15
Hustype :
vaaninghus

0013 Elvegata

Bydel:
-
Gardens nr.:
180 97
Tal personlister:
6
Tilstedeværende personer:
22
Hjemmehørende personer:
22
Hustype :
vaaninghus

0014 Elvegata

Bydel:
-
Gardens nr.:
181 103a b
Tal personlister:
5
Tilstedeværende personer:
16
Hjemmehørende personer:
16
Hustype :
vaaninghus

0015 Elvegata

Bydel:
-
Gardens nr.:
182 103a 3
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
15
Hjemmehørende personer:
15
Hustype :
Baptisternes forsamlingshus

0016 Elvegata

Bydel:
-
Gardens nr.:
183 98a
Tal personlister:
4
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9
Hustype :
vaaninghus

0017 Elvegata

Bydel:
-
Gardens nr.:
184
Tal personlister:
7
Tilstedeværende personer:
40
Hjemmehørende personer:
40
Hustype :
vaaninghus

0018 Elvegata

Bydel:
-
Gardens nr.:
185 103b
Tal personlister:
6
Tilstedeværende personer:
16
Hjemmehørende personer:
17
Hustype :
vaaninghus

0019 Elvegata

Bydel:
-
Gardens nr.:
186 103a 5
Tal personlister:
6
Tilstedeværende personer:
18
Hjemmehørende personer:
23
Hustype :
vaaninghus

0020 Elvegata

Bydel:
-
Gardens nr.:
187 103a 2
Tal personlister:
7
Tilstedeværende personer:
23
Hjemmehørende personer:
24
Hustype :
vaaninghus

0021 Elvegata

Bydel:
-
Gardens nr.:
188 102a b
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
8
Hustype :
vaaninghus

0022 Elvegata

Bydel:
-
Gardens nr.:
189 104a b
Tal personlister:
6
Tilstedeværende personer:
25
Hjemmehørende personer:
25
Hustype :
vaaninghus

0023 Elvegata

Bydel:
-
Gardens nr.:
190 105a
Tal personlister:
11
Tilstedeværende personer:
47
Hjemmehørende personer:
48
Hustype :
vaaninghus

0024 Elvegata

Bydel:
-
Gardens nr.:
191 105b
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8
Hustype :
vaaninghus

0025 Elvegata

Bydel:
-
Gardens nr.:
192 103c
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9
Hustype :
vaaninghus

0026 Elvestrædet

Bydel:
-
Gardens nr.:
223 103a 4
Tal personlister:
9
Tilstedeværende personer:
41
Hjemmehørende personer:
42
Hustype :
vaaninghus Bakeribedrift

0027 Elvestrædet

Bydel:
-
Gardens nr.:
224 88
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
6
Hustype :
vaaninghus

0028 Elvestrædet

Bydel:
-
Gardens nr.:
225 87
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8
Hustype :
vaaninghus

0029 Elvestrædet

Bydel:
-
Gardens nr.:
226 177
Tal personlister:
4
Tilstedeværende personer:
22
Hjemmehørende personer:
22
Hustype :
vaaninghus

0030 Elvestrædet

Bydel:
-
Gardens nr.:
191b
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8
Hustype :
vaaninghus

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Ansvarleg aktør

Rapportar