Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Les mer
Permanent ID: gf01036392068237
Husværenummer:
08
Plassering:
forhus
Etasje:
4
Husleige:
kr.850 pr aar
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
6
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
1
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
11-4-7
Tal heimehøyrande personar:
10-4-6
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
j
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
4-7
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Ole C. Iversen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1864-06-19
Fødestad:
Larvik
Bustatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Sekretær i Indremissionsselskabet

002 Gunhild Iversen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1868-07-30
Fødestad:
Trondhjem
Bustatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
-

003 Katarina Iversen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1895-03-11
Fødestad:
Bergen
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

004 Marta Raaen Iversen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1896-11-02
Fødestad:
Bergen
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

005 Johannes Christian Raaen Iversen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1898-07-19
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

006 Brynjulf Raaen Iversen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1902-05-28
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

007 Fredrik Velhelm Iversen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1903-12-26
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

008 Olaug Iversen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1907-09-23
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

009 Ester Johanssen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1888-07-05
Fødestad:
Larvik
Bustatus:
mt
Familiestilling:
b %fl%
Sivilstand:
ug
Yrke:
Massøse

010 Ragnhild Larsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1889-01-26
Fødestad:
Drammen
Bustatus:
b
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kokkepike

011 Signe Malmgreen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1893-08-13
Fødestad:
Larvik
Bustatus:
b
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barnepike

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

045

Bustad by:

0001 Neuberggate 1

Bydel:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar