Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Les mer
Permanent ID: gf01036392068237
Husværenummer:
07
Plassering:
forhus
Etasje:
2 etage
Husleige:
kr.680
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
5
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
1
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
8-3-5
Tal heimehøyrande personar:
8-3-5
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
j
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
3-5
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
1
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Fredrikke Wexelsen-Monsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1858-07-29
Fødestad:
Tronhjem
Bustatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
e
Yrke:
Assistent i Norges bank

002 Halfdan Freihow

H.nr:
01
Alder/fødd:
1883-11-22
Fødestad:
Tanen, Finmarken
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
Personelkapellan

003 Birger W. Freihow

H.nr:
01
Alder/fødd:
1885-01-12
Fødestad:
Tanen, Finmarken
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
stud. med.

004 Borghild Freihow

H.nr:
01
Alder/fødd:
1887-01-02
Fødestad:
Tanen, Finmarken
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
kontordame

005 Hjørdis Freihow

H.nr:
01
Alder/fødd:
1888-02-22
Fødestad:
Tanen, Finmarken
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
telefonistinde (Norges bank)

006 Fredrik Wexelsen-Freihow

H.nr:
01
Alder/fødd:
1890-09-04
Fødestad:
Tanen, Finmarken
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
stud. art.

007 Ragna Braathen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1889-05-16
Fødestad:
Hønefos
Bustatus:
b
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
-
Yrke:
tjenestepige

008 Ingeborg Elise Frogner

H.nr:
01
Alder/fødd:
1892-10-05
Fødestad:
Vang (Hedemarken)
Bustatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
-
Yrke:
Elev af handelsgymnasiet

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

045

Bustad by:

0001 Neuberggate 1

Bydel:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar