Permanent ID: gf01036333015577
Husværenummer:
02
Plassering:
forhus
Etasje:
kvist
Husleige:
kr.54 pr aar
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
-
Tal rom på kvist/loft:
1
Tal rom for tenarar:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
1-0-1
Tal heimehøyrande personar:
1-0-1
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
n
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
-
Tal personar på kvist/loft:
0-1
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Anna Andersen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1863-09-03
Fødestad:
Sverig
Bustatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Veveriarbeiderske

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Bustad by:

0046 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar