Permanent ID: gf01036333015479
Husværenummer:
01
Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
Eier
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
2
Tal rom på kvist/loft:
1
Tal rom for tenarar:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
4-3-1
Tal heimehøyrande personar:
4-3-1
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
n
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
3-1
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Johan Haarbye

H.nr:
01
Alder/fødd:
1857-02-02
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Tømmerfløter

002 Hanna Haarbye

H.nr:
01
Alder/fødd:
1852-04-27
Fødestad:
Sverige
Bustatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Hustru

003 Gustav Haarbye

H.nr:
01
Alder/fødd:
1888-06-07
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
p.t. Tømmerfløter (ingeniør in spe)

004 Sigurd Haarbye

H.nr:
01
Alder/fødd:
1894-12-18
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skoleelev

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Bustad by:

0036 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar