Read more

About transcription

Local census 1797 for Ytterøy/Ytterøy and Mosvik

Updated at 2017-11-13

Mandtall
Over
Tiæneste Folkene
og
de Øvrige Menisker
i Ytterøe og Mosvig Sogner
Pro
1797

det heele meneske antal i Mosvigen er 629, Ytterøen 645, tilsammen 1274

At dette Mandtall er Rigtig Forfattet effter Een hvermands
opgivende Testeres af Hans Forberg
Sanstad d 31te Julj 1797

Ytterøy prestegjeld bestod på denne tida av tre kirkesokn – hovedsoknet Ytterøy i tillegg til anneksene Mosvik og Verran. Denne databasen dekker hovedsoknet Ytterøy og annekssoknet Mosvik. Materialet er registrert, etter Kyrre standard, og korrekturlest i 2009 av Mette Værnes - tilknyttet Ytterøy Historienemnd og DIS Oslo/Akershus. Den originale kilden ligger arkivert i Statsarkivet i Trondheim – Inderøy Futeembete B, Boks 675, Mantall 1791-1797.

Ved eventuelle feil i basen, spørsmål angående kilden eller om deler av/hele databasen ønskes brukt til kommersielt formål, kontakt Mette Værnesmette@anetreet.com

Februar 2009, Mette Værnes