Read more

About transcription

1870 census for 0501 Lillehammer

Updated at 2017-11-13

Det ble holdt folketelling 31. desember 1870 i byene i Norge. Hedmark og Oppland hadde den gang byene Lillehammer, Hamar, Kongsvinger og Gjøvik. Folketellingslistene for Hamar er imidlertid gått tapt. De originale folketellingslistene oppbevares i Riksarkivet.

Listene skulle utfylles av huseieren, og det ble laget en liste for hver eiendom. Hver liste er registrert på gate og gatenummer, kvartalsnummer eller matrikkelnummer. På listen står navn på beboerne registrert under den husholdning de tilhører. Vi får opplysninger om yrke, sivilstand, fødselsår og fødested i tillegg til at det ble gjort enkelte anmerkninger, bl.a. om 'midlertidig' fraværende og tilreisende.

Statsarkivet i Hamar har registrert disse folketellingslistene for Lillehammer, Kongsvinger og Gjøvik. Personnavn er innført i én rubrikk i tellingen. Dette er delt i fornavn, patronymikon og etternavn ved registreringen (men legges ut med patronymikon og etternavn slått sammen). Husholdningene har også fått fortløpende nummerering innen hver liste. For øvrig er det forsøkt å overføre informasjonen så bokstavrett og kildetro som mulig. Der listeføreren har benyttet seg av 'do' for å markere gjentagelse, er det opprinnelige ordet eller betegnelsen oppført.

Registreringene er gjort av Inger-Karin Martinsen.

Inger-Karin Martinsen, Statsarkivet i Hamar, november 2007