Vi planlegger vedlikehold som medfører nedetide på Digitalarkivet torsdag 18.04, kl 20:00 til kl 21:00.

About transcription

Emigrants from Kristiania 1871-1930, edited version

Updated at 2017-11-13
Emigranter via Kristiania 1867-1930

Materialet fra emigrantprotokollene fra Kristiania/Oslo politikammer for perioden 1867-1930 er lagt ut i Digitalarkivet i to delvis overlappende databaser, en gammel og en ny.

Den gamle databasen: Det første emigrantmaterialet fra Kristiania som ble lagt ut våren 1999, var registrert i regi av Det norske utvandrersenteret (DNU) i Stavanger. Dette materialet finnes kun i den gamle basen. Denne basen ble løpende utvidet med materiale registrert av Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger og Statsarkivet i Bergen fram til juni 2000. Den blir nå ikke lenger utvidet eller oppdatert.

Den nye databasen: Denne basen ble etablert 27.06.2002 og inneholder alt emigrantmateriale fra Kristiania som hittil er nyregistrert eller komplettert og korrekturlest (det siste på basis av materialet fra DNU) av Digitalarkivets registreringsenheter i Stavanger og Voss siden juli 1999. Denne basen vil stadig bli utvidet inntil den er komplett for perioden 1867-1930, hvoretter den gamle databasen vil bli fjernet. Utvidelser 11.02.2003 er markert med Nytt nedenfor.

Tilleggsdatabase - nytt pr 13. mai 2011: Over 38 000 emigranter er registrert og samlet i en tilleggsdatabase. Les dokumentasjonen til databasen for nærmere detaljer om innholdet. I løpet av siste halvdel av 2011 vil disse tre databasene bli slått sammen og lagt ut i et nytt søkesystem for Digitalarkivet.

Feltet "Reisestatus" i den nye databasen er et kodet felt som forteller hvorvidt personen reiste eller ei: "o" betyr overstrøket, "u" betyr utgår og "i" betyr at vedkommende ikke reiste.

Innholdet i begge databasene er dokumentert i detalj i protokolloversikten nedenfor.

Søk i den gamle databasen Søk i den nye databasen
Prot. Innhold Gammel database Ny database
1 13.05.1867 - 06.07.1868, seilskip 573 personer.
Ca. 5060 personer mangler.
Mangler.
2 24.04.1867 - 04.01.1869, seilskip 378 personer (1868).
Ca. 5590 personer mangler.
Mangler.
3 12.04.1869 - 22.04.1874, seilskip 10907 personer (inkl. enkelte dubletter).
Ca. 1200 personer mangler.
Mangler.
4 30.12.1868 - 30.08.1871, dampskip 14907 personer (inkl. enkelte dubletter).
Ca. 2800 personer mangler.
Mangler.
5 30.08.1871 - 31.05.1876, dampskip 12140 personer (1873-76; inkl. 3877 dubletter).
9153 personer mangler.
17416 personer. Komplett.
6 31.05.1876 - 29.04.1880 13766 personer (inkl. 1413 dubletter).
Ca. 4840 personer mangler.
Mangler.
7 29.04.1880 - 20.05.1881 Mangler. 16725 personer. Komplett.
8 20.05.1881 - 06.05.1882 6397 personer (1881; inkl. 17 dubletter).
11103 personer mangler.
17483 personer. Komplett.
9 06.05.1882 - 28.04.1883 Mangler. 14554 personer. Komplett.
10 28.04.1883 - 23.11.1883 Mangler. 10448 personer. Komplett.
11 27.11.1883 - 06.08.1885 10088 personer (inkl. enkelte dubletter).
Ca. 7250 personer mangler.
Mangler.
12 06.08.1885 - 28.04.1887 1795 personer (1885-86).
Ca. 14990 personer mangler.
Nytt 14988 personer. Midlertidig utlegging.
Ca. 1800 personer mangler.
13 02.03.1886 - 12.11.1897, mormonere m.fl. Mangler. 709 personer. Komplett.
14 28.04.1887 - 23.05.1888 Mangler. 17191 personer. Komplett.
15 25.05.1888 - 23.05.1890 11279 personer (1888-89; inkl. 2 dubletter).
Ca. 7180 personer mangler.
Merk: 79 personer med nummer 6130-6208 (postnummer 77457-77535 i databasen) er feilaktig registrert under år 1889. De tilhører 1891.
Mangler.
16 28.05.1890 - 07.05.1892 5537 personer (1891).
Ca. 11520 personer mangler.
Merk: 79 personer med nummer 6130-6208 mangler under 1891. De er feilaktig registrert på 1889 (finnes med postnummer 77457-77535 i databasen).
Nytt 11893 personer. Midlertidig utlegging.
Ca. 5170 personer mangler.
17 09.05.1892 - 25.08.1893 15585 personer (inkl. 1237 dubletter 1892).
Ca. 1890 personer mangler.
Nytt 8079 personer. Midlertidig utlegging.
Ca. 8160 personer mangler.
18 25.08.1893 - 31.08.1897 21668 personer (inkl. 5797 dubletter 1895-97).
Ca. 630 personer mangler.
Mangler.
19 01.09.1897 - 28.06.1901 9799 personer (1900-01; inkl. 752 dubletter).
Ca. 7930 personer mangler.
Nytt 7931 personer. Midlertidig utlegging.
Ca. 9050 personer mangler.
20 02.07.1901 - 26.03.1903 7364 personer (inkl. enkelte dubletter).
Ca. 9560 personer mangler.
Nytt 9561 personer. Midlertidig utlegging.
Ca. 7360 personer mangler.
21 26.03.1903 - 25.05.1904 17001 personer (inkl. enkelte dubletter).
Ca. 250 personer mangler.
Mangler.
22 25.05.1904 - 17.11.1904 6018 personer.
Ca. 260 personer mangler.
1812 personer f.o.m. 19.09.1904.
Ca. 4460 personer mangler.
23 22.11.1904 - 24.08.1905 9418 personer. Komplett. 9418 personer. Komplett.
24 28.08.1905 - 06.07.1906 9501 personer. Komplett. 9501 personer. Komplett.
25 07.07.1906 - 31.05.1907 9888 personer (inkl. 1 dublett). Komplett. 9887 personer. Komplett.
26 27.05.1907 - 02.10.1908 9573 personer (inkl. 2 dubletter). Komplett. 9571 personer. Komplett.
27 05.10.1908 - 06.07.1910, serie A 5383 personer (inkl. 1 dublett) t.o.m. 26.08.1909.
4263 personer mangler.
9645 personer. Komplett.
28 01.06.1909 - 02.06.1911, serie B 4029 personer t.o.m. 24.05.1910.
5307 personer mangler.
9336 personer. Komplett.
29 06.07.1910 - 04.04.1913, serie A 3299 personer t.o.m. 17.10.1911.
6401 personer mangler.
9700 personer. Komplett.
30 07.07.1911 - 11.06.1914, serie B 3021 personer t.o.m. 30.05.1912.
6388 personer mangler.
9409 personer. Komplett.
31 26.04.1913 - 27.09.1919, serie A Mangler. 9966 personer. Komplett.
32 26.09.1914 - 16.01.1919, serie B Mangler. 9518 personer. Komplett.
33 03.10.1919 - 13.10.1921, serie A Mangler. 9652 personer. Komplett.
34 27.09.1921 - 23.06.1923, serie B 2989 personer 21.10.1921 - 25.08.1922. Lakune.
Ca. 6750 personer mangler.
129 personer t.o.m. 17.10.1921.
Ca. 9610 personer mangler.
35 23.06.1923 - 29.03.1927, serie B 7727 personer (inkl. 288 dubletter) 29.06.1923 - 23.07.1926. Lakuner.
Ca. 3110 personer mangler.
Mangler.
36 31.07.1923 - 19.02.1927, serie A 9753 personer (inkl. 1 dublett). Komplett. Nytt 9752 personer. Komplett.
37 16.02.1927 - 30.04.1931, serie A 9857 personer. Komplett t.o.m. 1930. Nytt 9857 personer. Komplett t.o.m. 1930.
38 16.03.1927 - 27.06.1931, serie B 9389 personer. Komplett t.o.m. 1930. Nytt 9389 personer. Komplett t.o.m. 1930.
10 tomme dataposter.
1-38 24.04.1867 - 31.12.1930 Totalt 259.029 personer (259.039 dataposter). (inkl. 13.387 dubletter) Totalt 283.520 personer.
Ca. 184.310 personer mangler.

Ca. 44.790 personer mangler i begge databasene.

Merk: Materiale lagt ut 11.02.2003 fra protokoll 12, 16, 17, 19 og 20 er markert som midlertidig, fordi protokollene ikke er komplett registrert og materialet ennå ikke har vært gjennom den siste kvalitetskontrollen. Dette vil bli gjort til neste utlegging.

Søk i den gamle databasen Søk i den nye databasen

Oversikten ble sist oppdatert 11.02.2003 av Lars Nygaard, Riksarkivet.