Detaljert personsøk

I personsøket har du flere valg som gjør søket ditt mer presist. Samtidig kan du strukturere informasjonen din i søkeskjemaet.

På framsiden til Digitalarkivet finner du lenken til detaljert personsøk.

Søkeskjemaet

Fyll ut de feltene i søkeskjemaet du ønsker. Husk du trenger ikke fylle ut alt! Feltene brukes på følgende måte:

Utsnitt av søkeskjema for det avanserte personsøket fylt ut med fornavn, etternavn og geografisk område.

  • Periode: Her angir du perioden (årstallene) for kilden(e) du ønsker å søke etter personer i. Hvis du ikke angir periode, vil søket lete i kilder fra alle tidsperioder som finnes i Digitalarkivet. Merk at feltet for Til fylles ut automatisk med samme årstall som du har angitt i feltet for Fra.
  • Kategori: Her angir du hvilke kategorier av kilder du ønsker å søke etter personer i, for eksempel folketellinger, kirkebøker eller emigrantmateriale. Det er mulig å velge en eller flere kildekategorier i samme søk. Hvis du ikke angir kategori, vil søket lete i alle kildekategorier som finnes i Digitalarkivet.
  • Geografi: Her kan du avgrense søket til å gjelde kilder som dekker et gitt geografisk område. Du kan gjøre valg helt ned på kommunenivå. Det er mulig å velge flere områder og/eller kommuner i samme søk. Merk at den geografiske inndelingen er basert på inndelingen av kommuner og fylker slik den var i 1947.
  • Personalia: Her kan du angi den informasjonen om personen du leter etter som du kjenner til. Merk at det ofte kan være lurt å angi et intervall under Fødselsår, og at det kan være bedre å angi lite informasjon innledningsvis for å unngå å få null treff.
  • Hendelsesinformasjon: Hvis du er jakt etter en person i forbindelse med en tidfestet hendelse, kan du angi denne informasjonen her.
  • Relatert person: Ønsker du å søke på to personer samtidig, kan du legge til relatert person i dette feltet. Det er kun mulig å søke på to personer samtidig hvis begge personene er oppført på samme hendelse, for eksempel en vielse eller en dåp. Merk at du ikke kan bruke spesielle søketegn for relatert person, med unntak av | (stolpen som brukes i forbindelse med eller-søk).

Klikk på SØK for å kjøre søket. Ønsker du å nullstille hele søket slik at søkeskjemaet blir tomt og du kan starte på nytt, trykker du på Nullstill.

Trefflisten

I utsnittet av trefflisten under er noen viktige felter markert med rødt og nummerert. Disse feltene er forklart under.

Utsnitt av treffliste for avansert personsøk. Noen av feltene er uthevet og nummerert.

1. Skru av variantsøk: Variantsøk er automatisk skrudd på. Hvis du ønsker å skru av variantsøk haker du av i boksen slik eksempelet viser.

2. Valgt geografi eller kategori av kilder: Disse valgene kan du slå av igjen ved å klikke på krysset foran. Velger du flere områder eller kategorier legges disse til i listen over det som er valgt.

3. Nullstill: Klikk her for å nullstille hele søket.

4. Viser antall sider med treff: Når det er flere sider med treff, kan du bla gjennom disse side for side, men det er også mulig å hoppe fram ved å klikke på sidetallet.

5. Velg listevisning eller tabellvisning: Klikk her for å velge mellom tabellvisning og listevisning.

6. Rekkefølgen på treffene: For å endre rekkefølgen i trefflisten, kan du velge noe fra denne menyen, f.eks. fornavn eller etternavn, da blir listen sortert etter det.

7. Åpne kategori: Ønsker du å begrense søket til å bare omfatte en kildekategori, klikker du på plusstegnet. Du kan nå velge en eller flere kildetyper, f.eks. folketellinger eller kirkebøker.

8. Viser informasjon om personen i treffet: Klikk på denne for å se mer om dette treffet. Under vises bosted og stilling for personen.

9. Hendelsesdato: Informasjonen fra kildene i Digitalarkivet vil vanligvis være knyttet til en bestemt hendelse, f.eks. dato for en folketelling eller en konfirmasjon. Denne datoen vises her.

Tips for søk

Begynn med få opplysninger og legg heller til flere hvis du får for mange treff. Om du ønsker det, kan du bruke menyene til venstre i trefflisten for å snevre inn søket. Her finner du de samme valgmulighetene som i søkeskjemaet. Du kan altså justere søket ditt når du står i trefflisten, uten å måtte gå tilbake til søkesiden. Du fyller ut så få/mange felter som du måtte ønske.

Som vist i eksempelet kan du bruke spesielle søketegn i søket, for eksempel tegnene |* (null, ett eller flere tegn) og ? (hvilket som helst tegn), for å søke etter varianter av skrivemåte av personnavn. Vi anbefaler at du skrur av variantsøk når du bruker slike trunkeringstegn i søket. Les mer om søk med spesielle søketegn.

Søk på fornavn og etternavn bruker navneregister for å finne treff også i kilder der annen skrivemåte av navnet forekommer. Les mer om variantsøk.