Det er i øyeblikket en feil med alle kronologiske søk i Digitalarkivet. Våre utviklere arbeider med saken.

Søk med spesielle søketegn

Her lærer du å avgrense eller utvide søket med spesielle søketegn. I tillegg får du tips til hvordan du kan få treff på ulike stavemåter av samme person- eller stedsnavn ved hjelp av trunkerings- og andre søketegn.

* (asterisk)

Asterisk er et trunkeringstegn. Det kan benyttes bak eller foran søkefrasen.

Eksempel:

 • Søk etter fornavn lik ann* vil finne alle fornavn som begynner på ann-, slik som Anne, Anna, Anni, Annette osv.
 • Søk etter fornavn lik *ristine vil finne alle fornavn som slutter på -ristine, slik som Christine og Kristine.

Legg merke til følgende endringer som følge av Digitalarkivets skifte av søkemotor våren 2021:

 • Det er nå mulig å gjennomføre trunkerte søk med bare ett tegn i søkefrasen, f.eks. P*. Tidligere måtte du bruke minimum to tegn i søkefrasen.
 • Det er ikke lenger mulig å søke med asterisk inni søkefrasen eller både foran og bak søkefrasen.

| (stolpe)

Stolpe betyr "eller" når det benyttes i søk. Du finner det som oftest øverst til venstre på tastaturet, og kan bruke det til å søke på ulike stavemåter av et ord, eller til å søke etter flere ord samtidig.

Eksempel:

 • Søk etter fornavn lik Nils|Niels vil finne alle som heter enten Nils eller Niels til fornavn.
 • Søk etter gårdsnavn lik Nes|Næs|Næss vil finne alle gårdsbruk som heter Nes, Næs eller Næss.
 • Søk etter fornavn lik Nils|Petter vil finne alle som heter enten Nils eller Petter til fornavn.

Poster som måtte inneholde flere av søkeordene, blir rangert øverst på trefflistene.

+ (pluss)

Brukes kun i enkelt søk. Betyr at ordet som har + foran skal være med.

Eksempel:

 • Personsøk etter peder +gundersen reduserer trefflisten siden gundersen må finnes i et av feltene det søkes i. Du får også treff på personer hvor peder og gundersen forekommer i andre felt: Hæda Gundersen kommer med på trefflisten siden hun bodde i Peder Ankers Gade.

- (minus)

Brukes foran ord som man ikke vil ha med i trefflisten.

Eksempel:

 • Søk etter Anne -Marie i fornavnfeltet, vil finne alle som har Anne som fornavn og som ikke heter Marie.
 • Søk etter fornavn lik Kristo*|Christo* vil finne alle fornavn som begynner på enten Kristo- eller Christo-.
 • Søker du etter fornavn lik Carl|Karl og etternavn lik Ols* i søkeskjemaet for avansert personsøk, får du treff på alle som het Carl eller Karl og hadde et etternavn som begynte på Ols-.
 • Søker du etter gårdsnavn/gateadresse lik Gr*|*nes og gårdsnummer lik 56 i søkeskjemaet for avansert eiendomssøk, får du treff på alle eiendommer med gårdsnummer 56 og navn som begynner Gr- og/eller slutter på -nes.

? (spørsmålstegn)

Spørsmålstegn erstatter ett eller flere tegn.

Eksempel:

 • Mar?e vil finne Marie og Marte.

^ (hustak)

Det man søker etter skal begynne med det som etterfølger hustaket.

Eksempel:

 • ^Ann* i fornavn vil finne alle som har fornavn som begynner på Ann. Annelise vil bli funnet, men merk at Mari Anne vil ikke bli funnet, siden Anne ikke er første fornavn.

$ (dollar)

Det man søker etter skal slutte på det som står rett foran dollartegnet.

Eksempel:

 • *set$ i etternavnsfeltet vil finne alle som har etternavn som slutter på set. Merk at at du ikke vil finne "Furuset Nilsen" på denne måten, men "Nilsen Furuset" vil bli funnet.

<< (to mindre-enn-tegn)

<< betyr at søkestrenger foran skal komme før det som står bak.

Eksempel:

 • søk etter Mari << Anne, det vil finne "Mari Anne", men ikke "Anne Mari".

() (parenteser)

Parenteser brukes for å gruppere.

Eksempel:

 • søk etter Marianne | (Mari << Anne) vil finne både "Marianne" og "Mari Anne".
 • søk etter Marianne | Mari << Anne vil bare finne "Mari Anne" og eventuelt "Marianne Anne" hvis noen skulle hete det.