foto: Clker-Free-Vector-Images, Pixabay

Søk med spesielle søketegn

Når du søker etter personer på Digitalarkivet, finnes det noen spesielle søketegn som vil gjøre det lettere å finne det du søker etter.

Søke etter ord som begynner eller slutter på bestemte bokstaver eller fraser

  • (asterisk)

Asterisk er et trunkeringstegn. Det kan benyttes bak eller foran søkefrasen.

Eksempel:

• Søk etter fornavn lik ann* vil finne alle fornavn som begynner på ann-, slik som Anne, Anna, Anni, Annette osv.

• Søk etter fornavn lik *ristine vil finne alle fornavn som slutter på -ristine, slik som Christine og Kristine.

Søke etter ulike stavemåter eller ulike ord samtidig

  • | (stolpe)

Stolpe betyr "eller" når det benyttes i søk. Du finner det som oftest øverst til venstre på tastaturet, og kan bruke det til å søke på ulike stavemåter av et ord, eller til å søke etter flere ord samtidig.

Eksempel:

• Søk etter fornavn lik Nils|Niels vil finne alle som heter enten Nils eller Niels til fornavn.

• Søk etter gårdsnavn lik Nes|Næs|Næss vil finne alle gårdsbruk som heter Nes, Næs eller Næss.

• Søk etter fornavn lik Nils|Petter vil finne alle som heter enten Nils eller Petter til fornavn.

Poster som måtte inneholde flere av søkeordene, blir rangert øverst på trefflistene.

... skal være med

  • +(pluss)

Betyr at ordet som har + foran skal være med. Brukes kun i enkelt personsøk.

Eksempel:

• Personsøk etter peder +gundersen reduserer trefflisten siden gundersen må finnes i et av feltene det søkes i. Du får også treff på personer hvor peder og gundersen forekommer i andre felt: Hæda Gundersen kommer med på trefflisten siden hun bodde i Peder Ankers Gade.

... skal ikke være med

  • -(minus)

Brukes foran ord som man ikke vil ha med i trefflisten.

Eksempel:

• Søk etter Anne -Marie i fornavnfeltet, vil finne alle som har Anne som fornavn og som ikke heter Marie.

Eksempel på søk med ulike kombinasjoner

• Søk etter fornavn lik Kristo*|Christo* vil finne alle fornavn som begynner på enten Kristo- eller Christo-.

• Søker du etter fornavn lik Carl|Karl og etternavn lik Ols* i søkeskjemaet for avansert personsøk, får du treff på alle som het Carl eller Karl og hadde et etternavn som begynte på Ols-.

• Søker du etter gårdsnavn/gateadresse lik Gr*|*nes og gårdsnummer lik 56 i søkeskjemaet for avansert eiendomssøk, får du treff på alle eiendommer med gårdsnummer 56 og navn som begynner Gr- og/eller slutter på -nes.