Foto: Tone Merete Bruvik, 2017.

Om Digitalarkivet

Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd. Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.

Gjere kjelder tilgjengelege på nett

Arkivverket (Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Helsearkivet) brukar Digitalarkivet som kanal for å publisere noko av sitt arkivmateriale, i hovudsak det mest etterspurde materialet. Kjeldene er tilgjengelege som tasta/transkribert eller skanna utgåve. På nettsidene til Digitalarkivet vil desse digitaliserte kjeldene vere opne for alle til å søkje eller bla i.

Digitalarkivet er også open for andre utanfor Arkivverket som ynskjer å publisere digitale kjelder på nett. Institusjonar, foreiningar og privatpersonar som vil bidra med digitalisert arkivmateriale i Digitalarkivet, får tilbod om gratis lagringsplass og fri bruk av verktøya i Digitalpensjonatet. Dei som blir gjestar i Digitalpensjonatet har alle rettar og ansvar for deira digitale kjelder. Føresetnaden er at det digitaliserte arkivmaterialet kan publiserast for fri bruk for alle på nettsidene. Les meir om korleis du kan bli gjest i Digitalpensjonatet: Om Digitalpensjonatet

Digitalarkivet og Digitalpensjonatet er bygt på tanken om at arkivbrukarane er tente med å få mest mogeleg kjeldemateriale samla på ein nettstad, presentert med eit felles søkjesystem og brukargrensesnitt.

Digitalarkivet kan ikkje svare på kva som finst av kjelder i Riksarkivet og statsarkiva.

Berre ein liten prosentdel av alt som finst i Arkivverket sine magasin er digitalisert og publisert på nettsidene. Bruk arkivportalen.no eller kontakt ein av institusjonane i Arkivverket for å få eit oversyn over, eller finne fram til kjelder, vi ikkje har publisert hjå oss.