SAB, Folketelling 1900 for 1251 Bruvik herred, 1900, s. 27

Forkortingar i søkbare folketeljingar

Registreringsstandard for folketeljingar, HISTFORM, har etablert eit felles sett med forkortingar som ein skal nytte når ein transkriberer folketeljingar.

Dette oversynet over forkortingar er henta frå HISTFORM-standarden.

For kjønn

 • m = mann
 • k = kvinne
 • !! = ubestemmeleg kjønn

For bustatus

 • b = busett på staden
 • mt = midlertidig til stades
 • f = fråverande

For familiestilling

 • hf = husfar
 • hm = husmor
 • hp = (sjølv) hovudperson
 • hu = hustru
 • s = son
 • d = dotter
 • tj = tjenesteytande
 • fl = losjerande, høyrer til familien
 • el = einsleg losjerande
 • b = besøkande
 • p.f. = privat forsørget

For sivilstand

 • ug = ugift
 • g = gift
 • e = enke/enkemann
 • s = separert
 • f = fråskild

For sjukdomstilstand

 • b = blind
 • d = døv/døvstum
 • s = sinnssjuk/sinnssvak
 • a = åndssvak

For statsborgarskap og etnisitet

 • n = norsk
 • l = lappisk
 • lf = lappisk, fastbuande
 • ln = lappisk, nomadiserende
 • f = finsk (kvensk)
 • k = kvensk (finsk)
 • b = blanda

For språk

 • n = norsk
 • l = lappisk
 • f = finsk (kvensk)

For eigedom

 • bu = butikklokale
 • ko = kontorlokale
 • ve = verkstadlokale
 • fa = fabrikklokale
 • an = andre lokale

For trussamfunn

 • s = statskyrkja

Jordbrukspørsmål i 1900-teljinga

I 1900-teljinga skulle ein svare med ja (j) eller nei (n) om ein hadde følgjande på garden:

Korn eller potet - Kreatur - Fjærkre - Bikubar - Kjøkkenhage - Frukthage

Døme: 'jjnnjj' tyder at garden hadde korn eller potet og kreatur, garden hadde ikkje fjærkre eller bikubar, og garden hadde kjøkkenhage og frukthage.

Stikkord for søk

avstytting, forkorting, forkortet, forkorta, forkortingar, forkortelser, forkortinger