Skilt i et vindu
foto: NTBs krigsarkiv

Korrekturmeldinger og kommentarer på registrerte kirkebøker fra AMF

Publiseringen av registrerte kirkebøker fra AMF har resultert i en stor økning av innsendte korrekturmeldinger.

Det har i flere år vært mulig å legge inn korrekturmeldinger og kommentarer på registreringer. Disse korrekturmeldingene har jevnlig blitt gjennomgått og evt. rettet opp. Høsten 2020 publiserte Digitalarkivet AMFs registreringer fra kirkebøkenes lister over døpte, viede og begravede mellom ca. 1815-1938. Dette førte til en dobling av de søkbare personpostene i Digitalarkivet, men også til en stor økning i innsendte korrekturmeldinger.

Økningen i korrekturmeldinger er så kraftig at Digitalarkivet ikke lenger har kapasitet til å gjennomgå dem. Ofte er det ikke bare en feil, men mange feil i en og samme registrerte kirkebok. Det er langt mer hensiktmessig å korrekturlese og rette hele kirkebøker, enn å ta tilfeldige rettelser.

På bakgrunn av dette har vi nå stengt muligheten for å rapportere på AMFs registreringer av kirkebøkenes lister over døpte, viede og begravede mellom ca. 1815-1938. I stedet har vi satt i gang et dugnadsprosjekt hvor målet er å få korrekturlest disse filene fra kirkebøkene. Det er langt mer hensiktmessig å korrekturlese og rette hele kirkebøker, enn å ta tilfeldige rettelser.

Dersom du ønsker å delta på dette dugnadsprosjektet kan du lese mer om dette på våre nettsider.