foto: Riksarkivar Inga Bolstad

Frivillighetens år 2022

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og Riksarkivar Inga Bolstad, ønsker å takke de frivillige for deres flotte og viktige innsats.

Vi er veldig takknemlige for at du som frivillig bruker tid på å gjøre våre kilder lettere tilgjengelig for andre. Uten denne innsatsen, hadde vår felles historie vært vanskeligere å finne fram til .

Hør hilsen fra Trettebergstuen og Bolstad

I anledningen frivilligehetens år 2022, har Arkivverket intervjuet flere av sine bidragsytere. Disse intervjuene finner du på Digitalarkivet Våre frivillige.

Har du lyst til å være med å bidra, sjekk ut oversikten over pågående dugnader.