Flere personer som leser i avisen
NTBs krigsarkiv

Nyheter

Lepraarkivene i Digitalarkivet 
For 150 år siden ble leprabasillen, årsaken til spedalskhet, oppdaget. Ved hjelp av verdens første nasjonale pasientregister ved leprasykehusene i Bergen og et mikroskop gikk...
Folketellingen 1865 er oppdatert 
Arkivverket har publisert en oppdatert versjon av folketellingen 1865
Dyr i arkivene - Arkivdagen 2023 
Årets tema er dyr i arkivene. I arkivene kan du finne spor ette både stor og små dyr.
Første esker skannet av frivillige på plass i Digitalarkivet 
Arkivverket satte på nyåret i gang et prosjekt der frivillige fikk anledning til å skanne arkiver som befinner seg ved Arkivverkets magasiner i Bergen.
God Påske 
Tradisjonen med å reise til fjells i påsken er gammel her i Norge.
Arkivverket endrer sperrereglene for digitaliserte kirkebøker 
Arkivverket har endret reglene for hvilke opplysninger som kan vises fra skanna kirkebøker i Digitalarkivet. Dette er gjort for å følge gjeldende lovverk for personvern...
2023-02-23
Frivillig skanning på Statsarkivet i Bergen 
Frivillig skanning i Bergen er etter mange utsettelser, blant annet på grunn av Corona, endelig i gang.
Digitalarkivet er 25 år  
Mandag 23.januar er Digitalarkivet 25 år, og er nå noe helt annet enn det var for få år siden. Digitalarkivet har gått fra å være...
Kampen om Narvik - Hitlers første nederlag 
Slaget om Narvik var kamphandlingene som fant sted i Narvik og omegn etter den tyske invasjonen av Norge under andre verdenskrig.
Frivillighetens år 2022 
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og Riksarkivar Inga Bolstad, ønsker å takke de frivillige for deres flotte og viktige innsats.
Norges Dokumentarv 
To arkiver fra Arkivverkets samlinger er i år tatt opp i Norges dokumentarv. De to dokumenterer to vidt forskjellige sider av Norges historie. Vår nære...