Kartotekkort fra Statspolitiets hovedregister:
Kartotekkort fra Statspolitiets hovedregister

Vårslipp 2024

I år publiserer Arkivverket 100 000 dokumentsider om 40 000 nordmenns skjebne under krigen på Digitalarkivet. Tema for dette vårslippet er de norske fangene.

Arkivverket publiserer fire registre og arkiver om norske politiske fanger under andre verdenskrig. Disse kildene bidrar til å kaste nytt lys på de norske fangene fra forskjellige ståsteder.

Statspolitiets hovedregister: Statspolitiet ble opprettet av de norske NS-myndighetene tidlig i 1941 som et redskap for å etterforske og arrestere motstandere av okkupasjonsmyndighetene. Det gjaldt både de som motarbeidet, agiterte, spionerte eller saboterte mot NS-staten, men også mot de som flyktet fra landet.

Folkedomstolens sakregister: Folkedomstolen ble opprettet i januar 1941 og skulle dømme i saker der nordmenn ytte motstand mot okkupasjonsmakten og Nasjonal Samling. Alle rettsdommerne var medlemmer av NS. Folkedomstolen var underlagt Justisdepartementet, mens Statspolitiet hadde hovedansvaret for etterforskningen. Folkedomstolen opererte parallelt med det regulære rettsvesen i Norge under 2. verdenskrig.

Spørreskjema for tidligere politiske fanger: Etter frigjøringen i 1945 var norske myndigheter opptatt av å komme raskt i gang med landssvikoppgjøret. Allerede i maidagene fikk derfor de norske fangene anledning til å fylle inn et spørreskjema hvor de ble bedt om å gjøre rede for hvem som hadde angitt dem og hvem som hadde mishandlet dem i avhør og fangenskap. De opplyste også om hvorfor de var blitt arrestert og hva torturen hadde bestått i. På dette grunnlaget kunne påtalemyndighetene raskt anholde og reise sak mot mange av krigsforbryterne.

Mer enn 10 000 norske politiske fanger fylte ut spørreskjemaet. De ligger lagret i Rikspolitisjefens arkiv og er nå tilgjengelige på Digitalarkivet.

Arkivet etter krigsfange Einar Waldeland: Vi har nylig mottatt og digitalisert en samling brev til og fra Einar Waldeland, som satt i fangenskap på Grini, i Hamburg og Bautzen under 2. verdenskrig. Brevene er mellom Einar og familien Waldeland hjemme på Vigrestad. De gir et godt og nært innblikk i hvordan tankene og hverdagen var for en fange og hans familie.

Les mer på Arkivverket sin side.